Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Kiezen in de zorg vanwege wachtlijst en personeelstekort op Aruba

DINSDAG, 23 JULI 2013

ORANJESTAD — In de top vijf van de meest voorkomende problemen binnen het gezin vorig jaar staat ‘relatieproblemen’ bovenaan. Dat meldt afdeling Seccion Bida y Famia in het Jaarverslag 2012 van Directie Sociale Zaken. Deze afdeling kampt met een lange wachtlijst en personeelstekort waardoor ze pleit voor een kleiner zorgaanbod voor meer kwaliteit.

De afdeling Seccion Bida y Famia, sectie Leven en Gezin van Directie Sociale Zaken, noemt als grootste onderliggende reden voor relatieproblemen, de samenstelling van het gezin. Een gebroken of nieuw samengesteld gezin veroorzaakt in de meeste gevallen problemen binnen een familie.

De afdeling heeft verder een lange wachtlijst die zij wil aan pakken door onder andere extra personeel te werven. Ook geeft de afdeling aan dat door de lange wachtlijst en tekort aan personeel het zorgaanbod beperkt moet worden om kwaliteit te verbeteren. Zo zou bijvoorbeeld een bepaalde behandeling voor zware psychiatrische problemen moet stoppen omdat daar eenvoudigweg niet voldoende gekwalificeerd personeel voor is. De focus zou derhalve komen te liggen op de grootste problematiek: namelijk op het gebied van relaties, opvoeden, gedrag, levensfase, hechtingen en angsten, rouwverwerking, depressies en trauma’s.

Top vijf

Voor dik 22 procent van de totale gezinshulpvraag die bij Directie Sociale Zaken vorig jaar binnenkwam, ging het om partnerproblemen. Daaropvolgend komt met 18,5 procent de vraag om bijstand voor problemen tussen ouder en kind. 23,4 procent van de hulpvragen hebben te maken met mishandeling en huiselijk geweld en levensfaseproblemen met 12,8 procent en stemmingsproblemen met 11,5 procent sluiten de top vijf. Onderliggende factoren die deze rangschikking beïnvloeden zijn op de eerste plaats een gebroken gezin of een nieuwe samenstelling. Problemen tussen ouder en kind, verwaarlozing en mishandeling, een partner en alcohol en drugs hebben daarnaast ook hun impact op het ontstaan van de vijf grootste problemen binnen het gezin. In 2012 kwamen 307 nieuwe aanvragen binnen bij de afdeling. De grootste groep verwijzers van klanten naar Directie Sociale Zaken zijn de huisartsen, maar ook de maatschappelijk werkers op scholen, stichtingen en Buro Sostenemi leveren klanten aan voor de afdeling Leven en Gezin. Van die verwijzingen werden 156 mensen daadwerkelijk behandeld, naast de 104 lopende klanten van het jaar ervoor. In tweederde van de gevallen betrof het vrouwen, de mannen namen een kwart voor hun rekening.

Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top