Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Jaarrekening 2012 Openbaar Lichaam Bonaire klaar voor het publiek

DONDERDAG, 27 JUNI 2013

KRALENDIJK — De Jaarrekening 2012 van het Openbaar Lichaam Bonaire is af en is voor eenieder verkrijgbaar of ter inzage.

Conform de ‘Wet van 17 mei 2010, houdende regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk’, de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, moeten de jaarrekeningen van de openbare lichamen worden gepubliceerd of ter inzage worden gelegd voor iedere burger die belangstelling heeft om een kijkje te nemen in het huishouden van de overheid. Dat geldt ook voor de begroting. Dat hoort bij bestuurlijke transparantie.

Inmiddels is de Jaarrekening 2012 op de website van de overheid geplaatst en kan daar worden ingekeken of gedownload in het Nederlands of Papiaments; http://www.bonairegov.an/pa/content/downloads, voor Papiaments en http://www.bonairegov.an/nl/downloads in het Nederlands.

Bron: Amigoe, Curacao

 

Jaarrekening OLB 2012:

Jaarrekening 2012 OLB

Share this page:
« Back
Back to Top