Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Jaarplan 2014 OM St. Maarten gepubliceerd

ZATERDAG 13-7-2013 PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten wil in 2014 meer investeren in de wijkgerichte aanpak door de politie (community policing). Dit staat in het onlangs gepubliceerde jaarplan 2014. ,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een oud gezegde. Maar hoe oud het ook is, het heeft niets aan kracht en waarheid ingeboet. Er zal krachtig worden geïnvesteerd in de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de ontwikkelingen bij de politie waar meer en vaker wijkgericht zal worden gewerkt”, aldus het jaarplan. Een vroeg inzicht in fenomenen of omstandigheden die ertoe leiden dat jongeren op het verkeerde pad raken moet helpen een verdere ontwikkeling ten nadele te stoppen en te voorkomen dat kinderen ontsporen, zo is de mening. ,,De Community Police Officers zijn daarbij de ogen en oren van justitie. Een belangrijke functionaliteit die de komende jaren verder moet wor-den ontwikkeld en waarmee OM, voogdijraad, jeugdreclassering en onderwijsinspectie eendrachtig moeten samenwerken”, aldus het OM. In 2014 zal het OM de regie op die samenwerking pakken en nadere procedures en producten ontwikkelen die het effect van deze werkwijze moeten vergroten.    Door de keuze van het OM om alle preventieve jeugdzaken (12tot 18-jarigen) te laten draaien door de jeugdofficier en dejeugdsecretaris zal er uiting worden gegeven aan een consequente en eenduidige strafrechtelijkejeugdaanpak.OM: ,,Hierbij hoort ook dat jeugdzaken binnen een beperkte tijd worden opgepakt en afgedaan. Juist bij jeugdigen is het van belang dat zij een snelle strafrechtelijke reactie krijgen op hun gedrag. Het OM is in 2013 begonnen met het houden van TOM-zittingen (TOM staat voor Transactie OM). De minderjarigen die voor deze zittingen zijn uitgenodigd, zijn jongeren die in aanmerking komen voor een voorwaardelijk sepot. De leerplichtambtenaar zal in de loop van 2013 de status van buitengewoon agent van politie krijgen. Ook de leerplicht kan dan strafrechtelijk worden gehandhaafd. Oorzaak van langdurig schoolverzuim is vaak gelegen in sociaal-emotionele problemen. Vooral voor deze zaken is het dus van belang dat de jeugdreclassering begeleiding kan bieden.

jaarplan_parket_sxm_2014_def

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top