Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Jaaroverzicht 2012 Financial Intelligence Unit-Nederland: Veel ongebruikelijke geldtransacties vanuit Nederland naar Suriname

15/08/2013

Paramaribo – Op vier landen na worden er vanuit Nederland de meeste geldtransacties van euro 10.000 of meer naar Suriname overgemaakt. Volgens het ‘Jaaroverzicht 2012 Financial Intelligence Unit-Nederland’ (FIUN) hebben dergelijke ‘ongebruikelijke transacties’ vanuit Nederland naar Suriname 8.829 keren plaatsgevonden in 2012. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van 8,5 miljoen euro. Turkije, Marokko, Dominicaanse Republiek en China nemen de eerste vier plaatsen op de lijst in. Aan contanten is vorig jaar 779.000 euro, ruim veertienduizend per keer, vanuit Nederland naar Suriname overgebracht.

Niet zorgwekkend

“Het hoeft helemaal niet zorgwekkend te zijn”, reageert Amzad Abdoel, voorzitter van de vaste commissie van Financiën in De Nationale Assemblee (DNA). Het aantal opmerkelijke overmakingen doet hem de wenkbrauwen niet fronsen, vooral omdat hij dit in relatie brengt met de vele Surinaamse Nederlanders die vaak geld overmaken. De parlementariër benadrukt dat een ongebruikelijke transactie nog geen illegale transactie hoeft te zijn. Meldingen van ongebruikelijke transacties zijn “slechts een monitoringsysteem om bepaalde patronen van transacties te herkennen”. Wel vindt Abdoel het belangrijk dat wordt nagegaan hoeveel van deze transacties uit het criminele circuit komen. “Dit aantal is heel vaak bitter weinig”, weet de parlementariër. Volgens het rapport zijn er echter ruim één miljoen euro aan verdachte overmakingen uitgevoerd vanuit Nederland naar Suriname.

Transacties boven de tienduizend euro worden in Nederland als ongebruikelijk geïdentificeerd. In Suriname is deze limiet echter tienduizend Surinaamse dollars. In sommige gevallen kunnen transacties, waarbij de overmaker vreemd gedrag vertoont, ook worden aangemerkt als ongebruikelijk.

MOT

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) registreerde vorig jaar 4.157 meldingen van ongebruikelijke transacties binnen en vanuit Suriname naar het buitenland. Daarvan zijn 33 als verdacht aangemerkt en twintig aan de procureur-generaal voorgelegd voor onderzoek. De andere dertien zijn naar FIU’s van andere landen verstuurd.

Abdoel zegt dat er vorig jaar twee belangrijke wetswijzigingen in de Wet MOT en de Wet ID zijn goedgekeurd in DNA. De wijzigingen waren gedaan door Financial Action Task Force (FATF) en vooral noodzakelijk in het kader van aanbevelingen ten aanzien van anti- money laundring en bestrijding van Terrorisme. Suriname is lid van de Caribische zusterorganisatie van FATF.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top