Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Introductie Health Monitor op Aruba

WOENSDAG 5 juni 2013

ORANJESTAD – De eerste ‘Health Monitor’ van Aruba is klaar. Minister Richard Visser van Volksgezondheid en Sport zwaaide er vorige week al mee toen hij de vragen van het parlement aan zijn adres beantwoordde. Hij gaf aan dat het document veel informatie bevat over de gezondheidstoestand van de bevolking en daarom een waardevol instrument is bij de ontwikkeling van beleid. ,,Meten is weten”, betoogde minister Visser. Hij heeft de cijfers over de gezondheid van de Arubaanse bevolking laten opstellen in samenwerking met deskundigen van de Pan American Health Organization .

Veel landen in de wereld stellen iedere vier jaar een overzicht op van hoe vaak de bevolking ziek is, waar de mensen dan aan lijden en wat er aan preventie wordt gedaan. Op basis van deze gegevens wordt beleid op het terrein van volksgezondheid ontwikkeld. ,,Deze eerste editie gebruiken we vooral om na te gaan of Aruba over alle instrumenten beschikt om adequaat beleid te kunnen voeren. Op basis van die analyse stel ik een kaderbrief op. Daarin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren, zodat alle betrokkenen in het veld weten welke kant we op gaan. Dat is belangrijk voor de langetermijnplanning van de eigen organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van personeel.” Visser benadrukt dat de informatie niet alleen dient voor volksgezondheid, maar bijvoorbeeld ook voor het onderwijs als het gaat om het aanleren van een gezonde manier van leven. Bij toekomstige edities van de Health Monitor wordt ook de informatie gebruikt die via de Bus di Salud wordt verzameld. Sinds de introductie daarvan, nu een jaar geleden, hebben bijna 5.000 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gezondheidsonderzoek te ondergaan in de bus. Voortaan wordt aan bezoekers van de bus gevraagd om toestemming om hun informatie -geanonimiseerd op te nemen in een gegevensbestand ten behoeve van de Health Monitor.

Minister Visser benadrukt dat Aruba, net als alle andere landen ter wereld voor grote uitdagingen staat op het gebied van volksgezondheid. ,,We hebben te maken met een epidemie van niet-overdraagbare chronische aandoeningen als diabetes en hoge bloeddruk. Die leiden vaak tot allerlei problemen, van hartklachten tot nierfalen. Dat laatste brengt met zich mee dat steeds meer mensen alleen kunnen overleven als ze regelmatig dialyse ondergaan.” Om die reden heeft de minister gekozen voor een beleid waarin preventie centraal staat. Om in de gaten te houden of het beleid werkt, dan wel bijgestuurd moet worden, is de Health Monitor naar de mening van de minister een noodzaak.

Bron:  Antilliaans Dagblad

 

Share this page:
« Back
Back to Top