Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inkomensverschillen zorgwekkend in Suriname

22/07/2013

PARAMARIBO – Tussen 2010 en 2012 is de inkomensongelijkheid in Suriname een beetje toegenomen. ‘In tegenstelling tot vele andere landen in de Amerika’s is ongelijkheid in Suriname niet verbeterd, maar juist erger geworden’, stelt het rapport Americas Barometer 2012, een breed vergelijkend onderzoek naar de publieke opinie van burgers in 26 landen in alle delen van Amerika en het Caribisch Gebied.

De inkomensverschillen tussen rijk en arm bijvoorbeeld zijn zorgwekkend.

Latijns-Amerika staat bekend als de regio van de wereld met de grootste ongelijkheid in de verdeling van inkomen en welvaart. “Suriname is geen vreemde eend in de bijt”, zegt socioloog Jack Menke. Het onderzoek werd in Suriname door Stichting Wetenschappelijke Informatie uitgevoerd. Wetenschappers Menke, Marten Schalkwijk en Jaïr Schalkwijk schreven het rapport dat woensdag gepresenteerd werd. “Wereldwijd heeft de regio dan wel de grootste economische ongelijkheid, maar tussen de landen uit de regio is er weinig verschil”, aldus Menke.

Verschil arbeidssectoren

“Tussen 2010 en 2012 is de ongelijkheid in Suriname een beetje toegenomen”, constateert de socioloog op basis van de onderzoeksresultaten. Volgens de cijfers die in het rapport gebruikt worden is het gat tussen het armste deel van de samenleving en de rijken in de afgelopen jaren toegenomen. “Dit is een verschijnsel van een periode van meer dan dertig jaar.”

Een verklaring voor het grote verschil zoekt Menke in de arbeidssectoren. “Als je kijkt naar de economische ontwikkeling hebben de mijnbouwsectoren (goud, bauxiet en olie…red) veel opgeleverd. Dat vertaalt zich naar hogere inkomens voor mensen in die sector.” De grotere groep mensen die niet in de mijnbouw werkt maar in kleinhandel of dienstverlenende sectoren levert minder op. Een andere verklaring kan volgens Menke de migratie van, vaak ongeschoolde, binnenlandbewoners naar de stad zijn. Zij krijgen vaak banen met lagere inkomens. Daartegenover staat dat immigranten vanuit het buitenland, voornamelijk uit Nederland, weer hogere inkomens het land inbrengen.

Meer dan twintig procent van de Surinaamse bevolking krijgt overheidssteun. Daarmee behoort het land tot de top drie landen in de regio waar burgers steun ontvangen van de overheid. Dit zal waarschijnlijk toenemen omdat de huidige regering plannen heeft de sociale zekerheid uit te breiden. “Suriname heeft een redelijk ontwikkeld stelsel van sociale zekerheid in vergelijking met veel andere landen in de regio.” Met name de bewoners uit de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini zijn afhankelijk van staatsteun.

Ander vormen inkomensverschil

Americas Barometer doet ook onderzoek naar discriminatie. De studie tracht te achterhalen of de mate waarin mensen met dezelfde vaardigheden en onderwijs, maar lid zijn van verschillende sociale groepen, anders worden betaald of verschillende kansen krijgen. Verschillen tussen man en vrouw, woonplaats en tussen raciale en etnische groepen zijn onderzocht.

Bij scholing wordt er in Suriname geen onderscheid gemaakt in gender. “Dat is interessant, want het opleidingsniveau blijkt een belangrijke indicator te zijn voor de hoogte van inkomen. Maar vrouwen hebben een beduidend lager inkomen dan mannen in Suriname.” Bijna 60 procent van alle mannelijke respondenten zei dat ze meer verdient dan zijn echtgenote, terwijl ongeveer 56 procent van de vrouwelijke respondenten zei dat het minder dan haar mannelijke partner verdient. In slechts ongeveer een derde van alle gevallen is er inkomensgelijkheid tussen de partners. Dus in Suriname is er nog steeds een kloof als het gaat om inkomensgelijkheid op basis van gender.

In tegenstelling tot veel andere landen, is etniciteit in Suriname belangrijker dan huidskleur. ‘Gemiddeld 12,1 procent van de respondenten ervaren discriminatie op de werkplek of school. Respondenten van jongere leeftijd of met een donkere huidskleur zeggen vaker dat ze worden gediscrimineerd op de werkvloer dan respondenten van oudere leeftijd of met een lichtere huidskleur. Interessant vinden we dat vrouwen minder aangeven dat ze discriminatie ervaren. Tenslotte is er ook een inkomensverschil vastgesteld tussen mensen die in stedelijk gebied werken en die daarbuiten leven.-

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top