Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inkomensonderzoek door Centrale Bank van Aruba

20 AUGUSTUS 2013

Oranjestad – De Centrale Bank van Aruba zal de komende maanden een onderzoek uitvoeren naar de financiële positie van Arubaanse huishoudens, getiteld ‘Nos Cartera y Nos Finansa’. Het is de tweede keer dat het onderzoek wordt uitgevoerd. Het eerste onderzoek was in 2010. De informatie die verzameld wordt betreft het inkomen per huishouden, het leen- en spaargedrag van de bewoners en de mogelijkheid om de maandelijkse rekeningen te betalen.

Doel is om via het onderzoek zicht te krijgen op kwetsbare groepen en woongebieden in de samenleving en economische ontwikkelingen. Op basis van de verkregen inzichten kan beter beleid gevoerd worden, zo is de mening van CBA. De bank zal 20 interviewers de straat op sturen en 1.400 Arubaanse huishoudens benaderen. De interviewers zullen een badge dragen en een brief bij zich hebben als bewijs dat zij werkzaamheden uitvoeren voor CBA.

De bank is zich ervan bewust dat het om gevoelige en privé-informatie zal gaan en garandeert daarom de anonimiteit. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider Giantcarlo Croes (g.g.croes@cbaruba.org).

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top