Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inflatie daalt nog steeds op Curacao

DINSDAG, 08 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — In augustus van dit jaar lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 2,0 procent hoger dan in augustus 2012. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit cijfer van 2,0 procent geeft volgens het CBS een goed beeld van de langetermijninflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument. De inflatie op Curaçao vertoont de afgelopen zes maanden dus een dalende trend.

Verder meldt het CBS dat het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao in augustus ongewijzigd is gebleven ten opzichte van juli. Als gekeken wordt naar de bestedingscategorieën, zijn er wel prijswijzigingen zichtbaar. Goedkoper werden de bestedingscategorieën voeding (-0,7 procent), vervoer en communicatie (-0,3 procent), gezondheidszorg (-0,2 procent) en recreatie, educatie en ontwikkeling (-0,1 procent). Duurder werden de bestedingscategorieën dranken en rookwaren (+2,0 procent), wonen (+0,3 procent) en kleding en schoeisel (+0,3 procent). Stabiel in prijs bleven de bestedingscategorieën woninginrichting en huisraad en overig. Over het geheel hebben de prijsstijgingen en prijsdalingen gedurende de maand augustus elkaar in evenwicht gehouden, waardoor het gemiddelde prijsniveau ongewijzigd is gebleven.

Rijst

De meest opvallende specifieke prijswijzigingen in de maand augustus zijn: het duurder worden van de tarieven voor water- en elektriciteitsverbruik met respectievelijk 3 en 0,4 procent in de bestedingscategorie wonen; het goedkoper worden van aardappelen, groenten en fruit (-3,5 procent) en graanproducten (-1,2 procent), met name witte rijst (-7 procent) en bruine rijst (-6 procent), in de categorie voeding; het duurder worden van dranken (+2,0 procent) en rookwaren (+1,7 procent); en het goedkoper worden van benzine met 2 procent in de categorie vervoer en communicatie. Ten slotte nam het consumentenprijsindexcijfer tussen augustus 2012 en augustus 2013 toe met 0,7 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand augustus van dit jaar was ten opzichte van de maand augustus vorig jaar.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top