Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

IMF waarschuwt voor Surinaamse staatsaandelen in goudbedrijven

11/07/2013

PARAMARIBO – Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn twijfels over het feit dat Suriname aandelen koopt van de goudbedrijven Iamgold en Newmont. “De deelname (in de bedrijven…red) zou de staatsinkomsten kunnen verhogen, maar het maakt ze ook aanzienlijk kwetsbaarder voor schommelingen in de goudprijs”, schrijft het IMF in z’n verslag van een werkbezoek aan Suriname, dat twee weken geleden plaatsvond.

Suriname brengt om de aandelen te kopen staatsobligaties uit ter waarde van 500 miljoen US dollar. Dat geld wordt in feite dus geleend van internationale beleggers. Het IMF noteert dat daardoor de staatsschuld toeneemt met bijna 8 procent van het bruto nationaal product. “Daardoor wordt de bewegingsruimte van de overheid om een gezond financieel beleid te voeren kleiner”, staat in het rapport.

Fiscalist Roy Shyamnarain zegt in een reactie dat hij het volledig eens is met het IMF. “Investeren in aandelen is mooi, maar lenen is niet gratis. Die financieringskosten drukken op je inkomsten, ook als de goudprijs laag is.”

Risico’s

Het is één van de risico’s die het IMF signaleert in het economische beleid van Suriname, dat erg afhankelijk is van de hoge prijzen voor grondstoffen. Het IMF gaat ervan uit dat die prijzen volgend jaar licht zullen dalen. Geplande investeringen zullen er echter voor zorgen dat de economische groei in 2014 maar lichtjes vertraagt, denken de specialisten van het IMF.

Maar Suriname lijkt weinig buffers te hebben voor als de prijzen van goud en olie kelderen, concludeert het IMF. De internationale organisatie dringt er daarom bij de overheid op aan om de uitgaven onder controle te houden. Vooral de lonen van landsdienaren mogen niet te hard stijgen.

Ook vindt het IMF het hoog tijd om de ondoorzichtige subsidies van de overheid voor de EBS en de SWM geleidelijk te stoppen. Vooral stadsbewoners met een goed inkomen profiteren nu van de lage stroom- en waterprijzen, vindt de organisatie. “Het ingewikkelde en ondoorzichtige web van subsidies, grote betalingsachterstanden, en ondoelmatige voordeeltarieven zorgen ervoor dat deze bedrijven jaar in jaar uit verlies lijden. Ook wordt het moreel aangetast en komt het niet tot investeringen.”

Oeverloos

Het IMF waarschuwt daarnaast voor de energieparagraaf in de deal met goudbedrijf Iamgold. Daarin garandeert de Staat stroom tegen een vaste lage prijs. “Dat zou een grote oeverloze subsidie kunnen betekenen”, vrezen de IMF-vertegenwoordigers. Volgens Shyamnarain is stroomsubsidie echter een zinnige beslissing, als zij weloverwogen is genomen. “Suriname wil Iamgold zo rendabel mogelijk houden, dat mag”, zegt de fiscalist.

Het handelsorgaan is blij met het spaar- en stabiliteitsfonds, waar de opbrengsten van de mijnbouwsector moeten worden gestort. “Helaas heeft het parlement amendementen aangenomen, waardoor een deel van de inkomsten in een apart investeringsfonds worden gestort”, vermeldt het rapport. “We waarschuwen ervoor dat deze aanpassing de mogelijkheden om te sparen verkleint. Ook kan het overzicht over de besteding van geld kwijtraken.”

Shyamnarain denkt dat investeringen in de Surinaamse economie prima uit de lopende begroting kunnen komen; daar is geen apart fonds voor nodig. “Anders schiet je je doel voorbij.”

Het opzetten van een nationaal systeem voor sociale zekerheid kan de volksgezondheid verhogen en het makkelijker maken voor mensen om een baan te vinden, schrijven de IMF’ers. Maar ze zien ook grotere overheidsuitgaven in de lucht hangen. “We benadrukken dat het systeem op korte en lange termijn betaalbaar moet zijn, en dat bijkomende overheidsuitgaven elders moeten worden gecompenseerd.” Bijvoorbeeld door verhoging van energieprijzen en de invoering van de omzetbelasting BTW.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top