Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

IMF: sociale fondsen moeten nu aangepakt worden op Aruba

ZATERDAG, 10 AUGUSTUS 2013 1

ORANJESTAD — Snelle vergrijzing en dure gezondheidszorg nopen tot maatregelen die de overheid nu al moet nemen. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het evaluatierapport. Om de overheidsfinanciën zou de overheid in ieder geval al snel moeten bezuinigen op de uitgaven en meer inkomsten moeten genereren.

Het definitieve rapport werd gisteren bekend gemaakt. Daarin gaf IMF aan dat de overheidsfinanciën zo zijn verslechterd dat de overheid dit direct moet aanpakken. IMF concludeert dat de overheid de afgelopen jaren vooral teveel uitgeeft. De oplossing is dus bezuinigen op die uitgaven, met name op de personeelskosten. Deze laatste kosten, uitgedrukt tegen het BBP (de totale verdiensten van het land), zijn 11 procent. Worden daarbij nog de de kosten voor loonsubsidies (salarissen van door de overheid gesubsidieerde instanties) opgeteld, dan geeft de overheid 15 procent BBP uit aan personeelskosten. IMF adviseert om hier iets aan te doen en daarbij niet alleen naar de loonkosten te kijken maar ook naar verlaging van het aantal ambtenaren.

Ook zou de overheid moeten bezuinigen op de stijgende uitgaven aan goederen en diensten. Toch zegt IMF ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat haar inkomsten stijgen. Dat betekent vooral dat ze moet werken aan meer inkomsten uit indirecte belastingen. De belastinginkomsten ,afgezet tegen het BBP, zijn overigens wel in lijn met die van vergelijkbare landen in de regio, stelt IMF. Toch zou de introductie van bijvoorbeeld een BTW van 15 procent, met een lager tarief voor de toerismesector, goed kunnen bijdragen aan de staatskas, namelijk 6 procent BBP aan inkomsten voor de overheid. IMF merkt daarbij wel op dat dit een goede voorbereiding vereist. Voor de korte termijn adviseert het instituut echter meer ‘haalbare’ maatregelen zoals het verhogen van de bbo naar het oorspronkelijke percentage van 3 procent. Dat zou een extra 2 procent BBP opleveren aan inkomsten. Een andere maatregel ,die sneller voor extra inkomsten zorgt, is het verhogen van accijnzen en importheffingen zodat deze 1 procent BBP opleveren.

Vergrijzing

Er zijn ook ander factoren die een negatieve invloed hebben op de financiële positie van Aruba. Zo maakt IMF zich ook zorgen over de snelle vergrijzing. Hierdoor stijgen de pensioen- en ook zorgkosten. Uit demografische gegevens blijkt dat in 20 jaar tijd (in 2030) het aantal ouderen met 24 procent is toegenomen. Dit terwijl het AOV-fonds (waaruit het algemene pensioen betaald wordt) al in 2009 tekorten heeft. Volgend jaar is de verwachting dat ook de reserves van dit fonds op zijn. En dat betekent dat de overheid moet bijdragen. Als er niets verandert, dan voorspelt IMF dat in 2030 het AOV-tekort 3 procent BBP zal zijn.

Ten aanzien van de nationale verzekering AZV zegt IMF dat de overheid de afgelopen zes jaar de tekorten heeft aangevuld en dat dit bedrag 2 procent BBP bedraagt. AZV voorspelt bovendien zelf dat de kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen gezien de inflatie en vergrijzing. Ook dat betekent dus dat de overheid meer zal moeten gaan bijdragen aan AZV. Terwijl in vergelijking met andere landen in de regio de overheidsuitgaven aan gezondheidzorg al tot één van de hoogste zijn.

Het is daarom dat IMF de Arubaanse overheid aanbeveelt om direct maatregelen te nemen om de financiële situatie van de AOV- en AZV-fondsen te verbeteren. Dat kan door de pensioenleeftijd en -premie aan te pakken. En ook door de inkomsten voor het systeem van de gezondheidszorg te verhogen (premieverhoging) en de kosten te verlagen.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top