Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

IMF: Flink meer immigranten nodig voor economische groei Aruba

MAANDAG, 12 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Om de economische groei ook voor de lange termijn op hetzelfde niveau te houden, moet Aruba flink meer buitenlandse arbeidskrachten aantrekken, een flexibelere arbeidsmarkt bieden -zodat ook meer Arubanen aan de slag gaan-, een beter ondernemingsklimaat hebben en moet het verdergaan met diversificatie van het toerisme om uit andere landen meer vakantiegangers aan te trekken.

Dit zijn aanbevelingen uit het evaluatierapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over Aruba. Er zijn ontwikkelingen die net als voor de andere Caribische landen tot zorgen baren, concludeert IMF op basis van economische groei-ontwikkelingen over de afgelopen twintig jaar. Die groei neemt af en met oog op de toekomst, heeft IMF factoren in de kaart gebracht die een aanpak vereisen om ervoor te zorgen dat voor de lange termijn de economische groei behouden kan blijven.

Een belangrijk uitgangspunt is dat Aruba’s economie kwetsbaarder is dan die van andere landen in de regio. Zo draait 80 procent van de economie op toerisme en daarmee staat Aruba volgens World Travel & Tourism Council (rapport 2013) op de tweede plaats in de wereld wat betreft de bijdrage van de toerisme-industrie aan de BBP (de totale verdiensten van een land). Economische ontwikkelingen in andere landen, zoals de VS (60 procent van Aruba’s toeristen komen daar vandaan), zijn dan ook van grote invloed op de economie hier, gezien het toerisme en de investeringen uit die landen komen. Ook de ontwikkelingen van de internationale olieprijs hebben direct gevolgen, zoals te zien was bij de raffinaderij die Valero tenslotte sloot omdat ze onvoldoende winst kon draaien.

Positief toerisme

IMF constateert wel dat er een aantal positieve zaken is dat voor enige groei zorgt. Zo heeft Aruba zijn sterke concurrentiepositie weten te behouden ten opzichte van andere toerismebestemmingen, ook tijdens de crisis. Dat komt doordat de overheid sterk is blijven inzetten op het aanboren van andere markten zoals Zuid-Amerika en vanwege de reputatie van Aruba als een luxe reisbestemming. De opbrengst per hotelkamer is daardoor hoger gebleven dan het Caribische gemiddelde. Daarnaast zorgde het hoge aantal timeshare-verblijven ook voor stabiliteit tijdens de wereldcrisis, aldus IMF.

Daarnaast zijn de kosten ook relatief laag. Vooral ook de stroomtarieven die tot één van de laagste behoren in de regio. Ondanks gebrek aan specifieke informatie over de arbeidsmarkt, zegt IMF dat de gemiddelde lonen (afgezet tegen de inkomsten per capita) en de verschepingskosten ten behoeve van de import, ook relatief laag zijn. Waardoor Aruba dus goed kan concurreren tegen de andere Caribische landen.

Grote vraag immigranten

Om ook in de toekomst de economische groei vast te houden, moet Aruba echter wel een aantal zaken aanpakken, zegt IMF. Er is bijvoorbeeld nog ruimte voor meer diversificatie van het toerisme, zeker omdat nog steeds het merendeel van de toeristen uit de VS komt. Daarbij zijn er indicaties, wijst het IMF uit onderzoek, dat de toerisme-industrie een ‘verzadigingspunt’ heeft bereikt en de groei wellicht kan gaan afnemen. De beperkte beschikbaarheid van grond voor toerisme-ontwikkelingen en de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten dragen daartoe bij.

Die vraag naar immigranten om hier te werken, is overigens vanwege de vergrijzing van de bevolking sterk stijgende. Het IMF haalt drie scenario’s aan van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verwacht namelijk dat in 2030 meer dan 20 procent van de bevolking boven de 65 jaar is. Het eerste scenario houdt in dat voor een economische groei (reëel) van rond de 1 procent er een totaal van 45.025 immigranten nodig zijn en dat is 37,4 procent van de bevolking. Voor een groei van 1,6 procent (de huidige economische groei) zal Aruba in totaal 74.121 immigranten moeten hebben en dat is zo’n 48,3 procent van de totale bevolking. Voor een economische groei van 3 procent zijn er 88.741 immigranten nodig en dat is iets mee dan de helft (52,1 procent) van de bevolking.

IMF stelt daarbij wel dat dit soort hoge aantallen buitenlandse werknemers de huizenmarkt, infrastructuur, en de zorg en onderwijs die al belast zijn, verder onder druk zet. Het is daarom dat er aandacht moet komen hoe Aruba zijn productiviteit kan vergroten op andere manieren. Zoals het verbeteren van het ondernemingsklimaat, het verhogen van de arbeidsparticipatie, de verbetering van de competenties van werknemers en technologische vooruitgang. IMF merkt op dat de arbeidsparticipatiegraad van Aruba met 64,7 procent laag is, zelfs vergeleken met landen van de Europese Unie (gemiddeld 72,2 procent). Dit terwijl de EU aangeeft dat lage arbeidsparticipatie ééen van de belangrijkste obstakels is voor haar economische groei.

Bron: Amigoe, Aruba

 

Vrouwen sleutel voor economische groei

MAANDAG, 12 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Door de economische potentie van vrouwen volledig te gebruiken in de economie kan Aruba zijn productiviteit versterken, de vraag stimuleren en groei bereiken. Dat is het thema van de aankomende conferentie Women in Business begin september waar alle vrouwelijke verkiezingskandidaten kunnen spreken.MAANDAG, 12 AUGUSTUS 2013

De conferentie heet Women for Women, Supporting Women in Politics. Politieke leiders zien vrouwen als ‘de sleutel tot economische groei’ niet of onvoldoende, meent de organisatie. In politieke programma’s worden vrouwen niet genoeg belicht. Wie vertegenwoordigen de vrouw, die meer dan de helft van de bevolking op Aruba beslaat en haar specifieke belangen, vraagt de organisatie zich op deze avond af? Hoog op de agenda staan de ontwikkeling van de jonge generatie vrouwen en vrouwelijk leiderschap. Vrouwenrechten en wetgeving voor vrouwen passeren ook als onderwerp de revue tijdens de conferentie.

De vrouwelijke politici die zullen spreken, wordt gevraagd welke acties zij gaan ondernemen om de rol van de vrouw in de samenleving te promoten. Het is een podium voor hen om de kiezer te overtuigen waarom zij of hij op haar moet stemmen. Na de conferentie is er een feest waar het publiek de kans heeft met de politici van gedachten te wisselen. De avond begint om zes uur en duurt tot negen uur op 13 september. Locatie is Alhambra Ballroom, de after party is bij Fusion. Kosten voor een ticket bedragen 75 florin.

Bron: Amigoe, Aruba

 

Politiek verdeeld over IMF-rapport

DINSDAG, 13 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Voor de AVP-fractie is het definitieve evaluatierapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen verrassing; oppositiepartij MEP zegt dat het rapport bevestigt wat de partij al lange tijd zegt: ‘het geeft het kabinet van Mike Eman een brevet van onvermogen’.DINSDAG, 13 AUGUSTUS 2013

Dat brevet heeft hij verdiend door de bbo-belasting te verlagen en steeds maar geld te blijven uitgeven, zegt partijleider Evelyn Wever-Croes. “En IMF zegt nu precies hetzelfde. Terwijl we eerder door Eman, De Meza en alle AVP-parlementariërs uitgemaakt werden voor leugenaars. Het is nu duidelijk geworden wie de leugenaars zijn.” Het is daarom ook dat volgens de MEP-leider het kabinet geprobeerd heeft om het rapport verborgen te houden. Straks zal de kiezer het mandaat van deze ‘struisvogel’ afnemen, zegt Croes verder, om de stem aan MEP te geven die wel weet hoe een land gezond financieel te leiden.

AVP-vicefractieleider Juan David Yrausquin zegt vanmorgen dat het verwijt van de oppositie dat de regering het rapport tot na de verkiezingen verborgen zou houden, nergens op slaat. En dat met de openbaring van het rapport een eind aan die beschuldigingen is gemaakt. Er staat volgens hem bovendien weinig verrassends in. Het meeste was al bekend gemaakt in het voorlopige evaluatierapport dat in april verscheen. Alleen op bepaalde punten heeft het IMF volgens de AVP-politicus wat meer uitgewijd. Yrausquin zegt verder dat binnenkort AVP haar verkiezingsprogramma bekend maakt op het partijcongres. De partijleden stemmen dan ter goedkeuring of kunnen nog wijzigingen aanbrengen. Dit staat gepland op 23 augustus. De vicefractieleider laat wel alvast weten dat AVP niets in belastingverhoging ziet. En dus ook niet in het voorstel van IMF voor de invoering van een VAT (BTW) van 15 procent. De richting die de partij uit wil gaan is de positieve economische groei, die het IMF de komende jaren ook voorspelt, vast te houden en te realiseren, verder herstel van de economie en een begrotingsevenwicht te bereiken. Dit laatste door de kosten van de overheid in toom te houden en de inkomsten te vergroten. Dit laatste dus niet door belastingverhogingen, benadrukt Yrausquin, maar door juist belastingen efficiënter te innen. ‘Er voor te zorgen dat iedereen belasting betaalt en zo de inkomsten te verhogen. Dat is anders dan de oppositiepartij die wel een deur open laat om de belasting de te verhogen.”

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top