Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Hulpvraag naar basisbehoeften stijgt met zes procent op Aruba

MAANDAG, 22 JULI 2013

ORANJESTAD — Een stijging in de vraag naar basisbehoeften van 19 procent in 2011 naar 25 procent in 2012 is één van de uitkomsten uit het Jaarverslag Sociale Zaken 2012. Amigoe bekijkt de stand van zaken voor de Seccion Guia Social, die onder het algemeen maatschappelijk werk valt en deel uitmaakt van de zes dienstverlenende secties binnen het ministerie Sociale Zaken.

De afdeling Guia Social behandelde afgelopen jaar 1.180 zaken waarvan het overgrote deel vrouwen (73,6 procent). De hoofdproblemen waarvoor werd aanklopt bij de instantie geven een opvallend signaal af: de hulpvraag naar basisbehoeften steeg van 19 procent in 2011 naar 25 procent in 2012. Basisbehoeften zijn bijvoorbeeld eten en kleding.

Deze basisbehoeften zijn ook waar burgers het meest om hulp voor vragen. Op de tweede plaats staan de relatieproblemen tussen ouder en kind, 11 procent van de totale hulpvragen. Voor verzorging van ouderen vroegen minder mensen om bijstand (10 procent in 2011 naar 9 procent in 2012) maar is nog steeds het derde grootste probleem, samen met huisvestingsproblematiek (ook 9 procent). Besteding van inkomen met 8 procent en relatieproblematiek, gedaald van 9 naar 7 procent, volgen in de rij van de belangrijkste problemen waar Sociale Zaken mee te maken krijgt.

Andere sociale problemen waar hulp voor werd gevraagd: opleiding en vorming, gezinnen met multiproblematiek, eenzaamheid, verslaving, identiteitsproblemen, slachtoffer van (huiselijk)geweld, cultuurverschillen en psychische problemen.

Betere afspraken

Voortvloeiend uit de toename van vraag naar basisbehoeften heeft Fundacion pa nos Comunidad, in de volksmond ook wel de voedselbank genoemd, een hoog aantal verzoeken voor ondersteuning met voedselpakketten. Daarover schreef Amigoeal eerder. Die pakketten zijn van groot belang voor mensen die op eigen kracht geen levensmiddelen kunnen kopen, aldus het jaarverslag. Een knelpunt dat Sociale Zaken signaleert, is dat de gemaakte samenwerkingsafspraken moeten worden herzien. Ook moet helderder zijn hoeveel pakketten maandelijks aan een klant worden verstrekt en hoe het ophalen en regelen in zijn werk gaat.

Ten aanzien van die samenwerking signaleert Sociale Zaken ook dat er te weinig ondersteuning is voor psychiatrische klanten die in sociale problemen raken als gevolg van hun ziekte. Er is hier betere afstemming nodig tussen GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en Sociale Zaken. Als extern knelpunt wordt verder aangemerkt dat er een integraal sociaal beleidsplan ontbreekt en dat de doorverwijzingprocedure wel bekend is bij de instellingen, maar er geen gebruik van wordt gemaakt.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top