Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Hospitaal en Inspectie op zoek naar oplossing op St. Maarten

ZATERDAG, 29 SEPTEMBER 2012

PHILIPSBURG — Het St. Maarten Medical Center (SMMC) en de Inspectie van Volksgezondheid hebben een ontmoeting gehad in een poging om uit de huidige impasse te geraken nadat twee weken geleden het ziekenhuis onder hoger toezicht is gesteld.

De Inspectie van Volksgezondheid heeft de SMMC onder hoger toezicht gesteld aan de hand van haar bevindingen tijdens de inspectie uitgevoerd binnen het SMMC eind vorig jaar en gedurende de eerste helft van 2012. De maatregel is op 8 september van kracht geworden en is ook gebaseerd op de maatregelen die genomen moeten worden bij de SMMC voor wat betreft de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten op korte termijn of in andere gevallen binnen een jaar.

SMMC heeft zich later door middel van haar advocaat verzet tegen hoger toezicht en om duidelijkheid over de juridische basis van deze maatregel verzocht.

De Inspectie heeft de Raad van Commissarissen van het SMMC twee weken de tijd gegeven om een uitvoerbaar actieplan te komen. In het plan moet een oplossing voor de meerderheid van de spoedeisende onderwerpen worden ondergebracht. De Inspectie heeft ook vermeld dat zij minstens drie keer per maand zonder afspraak het SMMC zal bezoeken. Indien het SMMC zich niet houdt aan het hoger toezicht kan men overgaan tot tijdelijke sluiting van bepaalde functionele afdelingen.

Share this page:
« Back
Back to Top