Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Gezondheidsmonitor om de vier jaar’ op Aruba

DINSDAG, 04 JUNI 2013

ORANJESTAD — Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) gaat binnenkort de gezondheidsmonitor invoeren. Dit is een instrument waarmee statistieken worden verzameld over de gezondheidstoestand van de burgers. De gegevens in de gezondheidsmonitor helpen bij het opstellen van beleidsplannen en het vaststellen van prioriteiten.

De gezondheidsmonitor zal in de toekomst elke vier jaar gemaakt worden, zo laat minister Visser weten. Het rapport moet ertoe bijdragen dat Aruba alle benodigde elementen en factoren heeft om een goed gezondheidsbeleid te voeren en de beste gezondheidszorg voor het publiek kan leveren. Niet alleen moet uit de monitor duidelijk worden wat knelpunten zijn en waar discussie over nodig is. Het rapport moet ook helpen bij de personeelsplanning voor nu en de toekomst. Bovendien wil de minister bepaalde (slechte) gewoontes van kinderen en volwassenen, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid, in kaart brengen.

Gezondheidsbus

In de toekomst wil de minister gegevens gebruiken die door de gezondheidsbus worden verzameld. Visser laat weten dat de bus, in minder dan een jaar tijd, ruim 5000 personen heeft onderzocht. De minister wil het daarom mogelijk maken om, met toestemming, de medische gegevens die in de bus worden verzameld, te gebruiken. Dit gebeurt geheel anoniem. Alleen de medische gegevens worden gebruikt, zo verzekert minister Visser.

Aruba, net als vele andere landen wereldwijd, kent grote uitdagingen op het gebied van volksgezondheid, zegt Visser. Met name chronische, niet besmettelijke ziektes en aandoeningen als diabetes en hoge bloeddruk rukken op. Dit kan bijvoorbeeld voor nierfalen zorgen waardoor een patiënt aan de dialyse moet. De minister vindt het daarom belangrijk om veel energie te steken in preventieve maatregelen. Maar ook is het belangrijk om aandoeningen vroeg te signaleren en behandelen. Dit moet uiteindelijk allemaal kosten besparen, aldus Visser.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top