Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gezondheidsmissie met Cubaanse medici naar afgelegen gebieden Suriname

14/10/201

NIEUW NICKERIE – Het Lachmiepersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) heeft een gezondheidsmissie gestuurd naar het Inheemse dorp Tapoeripa aan de Nickerierivier.

Een specialistenteam bestaande uit de Cubaanse internist Corona Morales, de kinderarts Preciado Charlia, bijgestaan door medisch directeur Heve Sibilo, heeft donderdag poli gehouden in het dorp Tapoeripa. “Wij hebben invulling gegeven aan onze doelstelling om de gezondheidszorg in de westelijke regio bereikbaar te maken voor de zieke mens”, zegt algemeen directeur Antoine Elias. Volgens hem zijn 58 patiënten behandeld.

Elias zegt dat deze missie het resultaat is van een samenwerking tussen het ziekenhuis en een andere overheidsinstantie in het district. Het bezoek is een initiatief van de gewestelijke politiecommandant Stanley Benschop, die vaker in het gebied is. Zijn verzoek heeft hij gedeponeerd bij de districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh, die op zijn beurt de directeur van het LMSZN op de hoogte stelde.

Bewoners van het dorp Tapoeripa, in het bijzonder seniore burgers, waren enthousiast over de missie. Deze lokale specialistische zorg bood hen een geweldige uitkomst. Behalve besparing van kosten voor transport, consumptie en logies, is veel ongemak voorkomen. De bewoners ervoeren dat ziektes verergerden door de lange reizen voor medische zorg.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top