Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gewijzigde begroting 2013 aan St. Maartens parlement gepresenteerd

DONDERDAG, 12 SEPTEMBER 2013

PHILIPSBURG — Met de wijzigingen die minister van Financiën Martin Hassink heeft gepresenteerd, komt de begroting voor 2013 van St. Maarten nu op 440.349.856 gulden, een besparing van 17,5 miljoen. De Centrale Commissie in de Staten is gisteren begonnen met de behandeling van de begrotingswijzigingen. De minister hoopt dat het parlement spoedig zijn goedkeuring zal geven, om een aanwijzing van de Rijksministerraad te voorkomen.

De Commissie financieel toezicht (Cft) had ontdekt dat er een tekort van zo’n 30 miljoen gulden in de begroting zat. Hassink vertelde het parlement dat de besparingen zijn bereikt door kostenbesparende maatregelen en door ontstane overschotten van overheidsentiteiten aan te boren. Ook zijn enkele besparingen en wijzigingen gerealiseerd in de budgetten van alle zeven ministeries.

Zo heeft de overheid opgedragen tot een personeelsstop en een stop op alle kosten en verplichtingen. Bestaande verplichtingen zullen worden geëvalueerd.

De verwachte inkomsten van de grondbelasting zijn iets naar beneden bijgesteld en de geplande inkomsten uit gewijzigde accijnzen op brandstof, alcohol en tabak zijn uit de begroting geschrapt, omdat de hiervoor benodigde wetswijzigingen niet gereed zijn.

Behalve niet betaalde dividenden van overheidsentiteiten als GEBE en Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) wil de regering ook stringente maatregelen nemen om onbetaalde premies van casino’s te innen. Ook de reorganisatie van de ziektekostenverzekering zal volgens Hassink een besparing opleveren.

De overheid blijft toezien op afdrachten door overheidsorganisaties, gaat door met het project ter verbetering van belastingafdrachten, zal gesubsidieerde instellingen om verantwoording vragen en begint met de integratie van het kantoor van de Ontvanger en de Belastinginspectie.

Hassink besloot met een blik op de begroting 2014 en hoopt dat deze voor het eind van het jaar door het parlement zal worden goedgekeurd.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top