Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gevangenis op Bonaire in 2012 overvol

WOENSDAG, 24 JULI 2013

KRALENDIJK — De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), de gevangenis, voorheen Huis van Bewaring op Bonaire, zat in 2012 tot aan de nok toe vol. Daardoor was het Openbaar Ministerie genoodzaakt om, net als in 2011, een aantal gedetineerden zowel via de voordeur, als via de achterdeur in vrijheid te stellen. Dat meldt Jaarverslag 2012 van het Openbaar Ministerie Parket Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Vorig jaar zat de gevangenis tot aan de nok toe vol.

De executie van gevangenisstraffen en overige vrijheidsbenemende maatregelen geschiedt onder verantwoordelijkheid van het OM. Door de krappe situatie in de JICN moesten personen die zich in voorarrest bevonden, in het kader van het met de Reclassering bedachte project ‘Verantwoord Heenzenden’, soms onder strenge voorwaarden (elektronisch toezicht) naar huis worden gestuurd. Maar het betekende ook dat gedetineerden die veroordeeld zijn, en dus hun gevangenisstraf uitzitten, op vrije voeten werden gesteld, zodat anderen binnen de gevangenis konden ‘doorstromen’.

Het OM zag zich dus, net als in 2011, regelmatig voor vervelende keuzes geplaatst. Om de capaciteit in het detentie-instituut zo flexibel mogelijk en optimaal te benutten, besprak het OM de instroom, doorstroom en uitstroom van gedetineerden structureel met de JICN. Daardoor heeft de samenleving van Bonaire erop kunnen vertrouwen dat het OM de meest verantwoorde keuzes heeft gemaakt als het ging om het detineren en vrijlaten van verdachten en veroordeelden.

In december 2012 werd de JICN uitgebreid met 36 detentieplaatsen, een tijdelijke maatregel in afwachting van de oplevering van een nieuwe gevangenis (inclusief huis van bewaring) op Bonaire in 2015 met meer capaciteit.

In 2012 zijn de politiecellencomplexen op zowel Saba als Statia gerenoveerd. Hierdoor kunnen verdachten nu op die eilanden preventief worden vastgehouden voor de maximale duur van achttien dagen. Daarna moeten zij worden overgebracht naar de JICN op Bonaire.

Op St. Eustatius wordt een nieuwe inrichting gebouwd die dertig detentieplaatsen biedt en naar verwachting in 2014 gereed zal zijn.

Op Saba en St. Eustatius heeft de executie van werkstraffen en de ‘Agression Replacement Training’, ongewenste vertraging opgelopen in 2012. Dat kwam omdat er op Statia geen werkmeester is en slechts een beperkt aantal geschikte ART-trainers voorhanden waren. Op Saba heeft een werkmeester een deel van de werkstraffen uitgevoerd in 2012. Daar kwam een eind aan, omdat zijn contract was afgelopen.

Voor wat betreft de uitvoering van werkstraffen is het OM afhankelijk van de reclasseringsmedewerker voor Saba en Statia, die in zijn vrije tijd werkstraffen executeert.

Over de uitvoering van jeugd-TBR die is opgelegd op Bonaire, St. Eustatius en Saba, zijn samenwerkingsafspraken gemaakt in Europees Nederland. Omdat er op de BES-eilanden geen instelling is voor gesloten jeugdzorg, kunnen veroordeelde jeugdigen onder bepaalde omstandigheden naar Nederland worden overgebracht.

Bron Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top