Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suriname moet zich voorbereiden op periode na mega-investeringen

27/06/2013

PARAMARIBO – Suriname moet zich voorbereiden op de periode na de mega-investeringen in de olie- en goudsector. Als het land niet gereed is, zal er na 2016 een enorme terugval zijn in de instroom van buitenlands investeringskapitaal.

“Er gaat een piek zijn tot 2016 door de uitbreidingen van Iamgold en Staatsolie, maar daarna neemt het af. Als land wil je een constante instroom van kapitaal hebben”, zegt Imro San A Jong, onderdirecteur van depresidentiële investeringsarm, IDCS. Hij sprak woensdag naar aanleiding van het recentste rapport van de Verenigde Naties (VN) aangaande directe buitenlandse investeringen (WIR 13).

Suriname is één van de laatste landen in de regio en de rest van de wereld dat een instituut als IDCS heeft opgericht. Buurland Guyana heeft de afgelopen vijf jaar, via haar eigen investeringsprogramma, jaarlijks ruim 200 miljoen US dollar weten binnen te halen. Volgens IDCS-woordvoerder Astra Singh gebeurt dat nog niet structureel in Suriname. Elk ministerie doet zijn eigen ‘ding’. “Er is daarbij sprake van weinig transparantie”, legt zij uit.

San A Jong wijst erop dat er wel voldoende aandacht is voor de natuurlijke hulpbronnen, maar andere branches, zoals de agrarische sector en het toerisme lopen achter. Die sectoren kunnen profiteren van de IDCS.

De IDCS mag wel intussen zijn opgericht, maar er is nog geen wettelijke erkenning van het instituut. Dat kan pas met een herziene nationale investeringswet. Maar die wet is sinds 2004 ergens gestrand. Een belangrijk probleem is het gebrek aan politiek draagvlak, benadrukt IDCS-onderdirecdirecteur San A Jong. Hij memoreert de woorden van president Desi Bouterse bij de officiele opening van de IDCS. Hij wees er toen op dat het nog even gaat duren voordat het concept van de organisatie wordt begrepen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Genoeg buitenlandse investeerders; grond obstakel in Suriname

27/06/2013

PARAMARIBO – Evenals de mijnbouwsector kunnen ook andere, minder populaire, branches in Suriname rekenen op enorme belangstelling van buitenlandse investeerders. Het verschil is dat er weinig grond beschikbaar is.

“Er is veel belangstelling voor de landbouwsector in Suriname, maar als je investeerders aantrekt heb je land nodig. Ook houtconcessies zijn in trek. Er zijn aanvragen uit ondermeer Frankrijk, Zuid-Korea, China, India en Finland”, verzekert Imro San A Jong, onderdirecteur van de presidentiele investeringsarm, IDCS.

Het Surinaamse hout zou in trek zijn bij buitenlandse investeerders.

Het Surinaamse hout zou in trek zijn bij buitenlandse investeerders.

De beschikbaarheid van arealen is echter een probleem. Het IDCS heeft zelf ook een aantal houtconcessies aangevraagd om buitenlandse investeerders aan te trekken.

“Maar ook in de private sfeer kijken wij naar concessies die reeds toegewezen of onderbenut zijn”, voegt de IDCS-onderdirecteur eraan toe. Hij ziet het liefst samenwerkingen tussen buitenlandse investeerders en Surinamers. Zakenlieden zouden eerder geneigd zijn om in eigen land nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hij gebruikt Fernades als voorbeeld. Begonnen met ice cream om vervolgens te investeren in andere producten en sectoren. “Suralco daarentegen heeft honderd jaar lang alleen op bauxiet gefocust. Nu hebben ze belangstelling voor goud.”

Om de samenwerking met de particuliere sector te versterken zouden er reeds gesprekken zijn gevoerd met de diverse bedrijfslevenorganisaties, zoals als de Associatie van Fabrikanten (Asfa) en het Suriname Business Forum (SBF).

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Transparant concessie-uitgiftebeleid gewenst

27/06/2013

De overheid moet wat betreft het uitgeven van mijnbouwrechten, een transparant beleid gaan voeren. Er moeten bekendmakingen komen wie er allemaal goud- en houtconcessies en andere mijnbouwrechten krijgen. Precies zoals dat gebeurt bij het verstrekken van bedrijfsvergunningen.

Alleen zo kan worden voorkomen dat allerlei verdenkingen en verdachtmakingen worden geuit wanneer iemand een concessie krijgt. Dat stelt directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, Rudie Schillevoort. Het verstrekken van concessies “hoeft geen geheim te zijn”, meent hij.

Evenals tientallen andere personen en bedrijven kreeg deze Palu-topper een goudconcessie toegewezen. Oppositieleden vermoeden dat hier sprake is van vriendjespolitiek en regelarij van partijgenoten door NH-minister Jim Hok, eveneens van de Palu. Niets is minder waar, reageert Schillevoort op de aantijgingen. Hij zegt de normale voorgeschreven procedure van aanvraag te hebben gevolgd en de concessie kreeg zijn bedrijf Integral Agriculture and Mining Industry in mei 2012. Toen was hij nog geen directeur van het ministerie en kan er ook geen sprake zijn van conflict of interest, zoals ook wordt gesuggereerd.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) meent dat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek moet instellen naar de gang van zaken. Hij typeert de uitgifte van mijnbouwrechten door minister Hok als roof van de natuurlijke hulpbronnen van het land door enkele personen die gelieerd zijn aan de regering en de coalitie. Wat hem steekt, is dat een aantal van de goudconcessies zijn uitgegeven in de ‘area’s of interest’ die zijn opgenomen in de goudovereenkomsten met Iamgold en Surgold. Volgens Gajadien worden begunstigden slapend rijk, omdat ze zonder een vinger uit te steken of een cent te investeren hun mijnbouwrechten doorverkopen aan derden die wel kapitaal hebben om te investeren of wachten op aanbiedingen van de multinationals. “Sommige mensen kregen een concessie, terwijl ze niet eens een fiets hebben”, zegt de politicus.

Volgens Schillevoort wordt om nog onduidelijke redenen trammelant gemaakt om de area of interest. Nog voordat dit aspect speelde, waren door de voorgaande regering al concessies uitgegeven in gebieden die nu daarbinnen vallen. Uit stukken blijkt dat ook tijdens de regering-Venetiaan mensen goudconcessies en andere mijnbouwrechten hebben gekregen binnen de ‘area’s of interest’.Schillevoort weerspreekt ook dat concessionarissen slapend rijk zullen worden omdat ze hun rechten aan de multinationals zullen verkopen. Hij vindt dat personen die hun rechten doorverkopen strafrechtelijk aangepakt moeten worden, zo ook de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. De betreffende concessies moeten ook worden ingetrokken.

Hij geeft aan dat voor de kleine concessiehouders gewoon de Mijnbouwwet geldt. Voor Iamgold en Surgold gelden echter extra strengere bepalingen. Mochten deze twee maatschappijen goudconcessies in het gebied overnemen, zullen daar ook de strengere voorwaarden van kracht worden. In de praktijk moet ook nog blijken of de multinationals geïnteresseerd zijn en actief zullen proberen de mijnbouwrechten van anderen over te nemen. Het moet namelijk nog blijken of zich daar economisch rendabele goudvoorraden bevinden.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top