Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie: Bijna 46.000 rechtszaken in 2012

MAANDAG 10 juni 2013

WILLEMSTAD – In 2012 zijn bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bijna 46.000 zaken, om precies te zijn 45.854, in eerste aanleg bij de verschillende vestigingen – Aruba, BES, Curaçao en Sint Maarten aangeboden. Dat is meer dan in 2011 (44.773). ,,Vooral de instroom van beslagzaken en belastingzaken is toegenomen”, zo staat in het pas openbaar geworden jaarverslag 2012 van het Hof.

Voor Curaçao is er sprake van een afname die door het hof voornamelijk toegeschreven wordt aan het teruggelopen aantal ingestroomde overtredingszaken, van 21.599 in 2011 naar 19.022 in 2012. Dat er toch een toename is in het totaal, komt door een hogere instroom op Aruba en een lichte stijging op Sint Maarten. ,,Opvallend is de stijging van het aantal ambtenarenzaken op alle vestigingen. Voor wat betreft de vestigingen Curaçao, Bonaire en Sint Maarten is dit waarschijnlijk het gevolg van de ontmanteling van het land Nederlandse Antillen”, aldus het Hof. Opmerkelijk is ook dat het aantal misdrijven op Aruba in 2012 groter is dan het aantal misdrijven op Curaçao, namelijk respectievelijk 973 en 952. In 2011 waren er nog meer dan 1.000 misdrijven op Curaçao tegenover 821 op Aruba.

Op Curaçao zijn de zaken onder de rechter-commissaris (RC) als tweede meest voorkomend. In 2012 ging het om 2.375 zaken en in 2011 om 2.550 zaken. De RC in strafzaken is een rechter die aangewezen is door de president van de rechtbank om tijdens het opsporingsonderzoek, dat door de politie plaatsvindt, beslissingen te nemen over zaken waarvoor de officier van justitie geen bevoegdheden heeft. Voorbeelden hiervan zijn het aftappen van telefoonlijnen, het inbewaringstellen van verdachten en het doorzoeken van woningen. Bij huiszoekingen heeft de RC zelf de leiding en moet hij aanwezig zijn. Verder moet de RC ter plaatse beslissen wat er in beslag mag worden genomen.

Op Curaçao nam het aantal personenen familiezaken af van 1.045 in 2011, naar 845 in 2012. De toezichten tuchtzaken namen toe van 175 naar 220. Het aantal ondertoezichtstellingen (OTS) van minderjarigen nam eveneens toe, van 60 naar 74. Op Curaçao kwamen in 2012, 19 rechtshulpverzoeken binnen. Een afname van 9 verzoeken in vergelijking met het jaar ervoor (28). Ook de uitstroom van zaken, dat wil zeggen zaken die zijn afgehandeld, is toegenomen in 2012 ten opzichte van 2011.

Er zijn vooral meer civiele zaken afgedaan. Maar dat komt mogelijk ook omdat de instroom voor wat betreft civiele zaken, zowel civiele bodemprocedurezaken als extra judiciële zaken, is toegenomen ten opzichte van 2011. Het hof: ,,Deze stijging van het aantal aangeboden zaken kan het gevolg zijn van allerlei oorzaken. Vooral de beslagzaken nemen toe. Dit geldt zowel voor de vestiging Aruba als de vestiging Curaçao. Op Aruba is een toename in het aantal civiele bodemprocedurezaken, met name arbeidszaken, waar te nemen. De uitstroom volgt de instroom redelijk, behalve bij tuchtrechtzaken, daar blijft de uitstroom achter bij de instroom.” Ook kan de uitstroom belastingzaken in het bestuursrecht, de toegenomen instroom niet volgen.

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top