Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gemeenschappelijk Hof: Toezichthouder moet orde op zaken stellen bij fiscalistenkantoor Taxand Curacao

03-07-2013

CURAÇAO – Op last van het gemeenschappelijk Hof van de Antillen en Aruba is een tijdelijke toezichthouder aangesteld bij fiscalistenkantoor Taxand Curaçao (TC). Muller & Associates Financial Services (M&A)-directeur Peter Muller had eerder dit jaar hiervoor een verzoek neergelegd bij het Hof.

Dat meldt de website advocatie. Ook legde hij het verzoek neer dat het Hof een onderzoek instelt bij TC wegens gevoerd wanbeleid door de oud-bestuurders Manuel Candal, Roelof Vos en Judith Brewster. Op verzoek van Brewster heeft het Hof de mondelinge behandeling van het verzoek tot enquête echter uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Muller beticht Brewster van fraude.

Fusie
M&A ging een fusie aan met Brewsters bedrijf B&B Consultancy om op Curaçao onder de vleugels van de welbekende naam Taxand te kunnen werken. Muller en Brewster werden beide directeur. Muller ontdekte echter al gauw dat Brewster gelden van de Taxland Curaçao-rekeningen onttrok en deze rekeningen gebruikte voor persoonlijke doeleinden, zoals vakanties. Zowel Muller als Brewster namen in de zomer van 2012 ontslag als directeur. Muller zegde daarbij Taxand Curaçao de huur van zijn pand op, vanwege een forse huurachterstand. Hij bracht de bedrijfsactiviteiten weer onder bij M&A, dat inmiddels weer zelfstandig werkt, maar hij wacht op betalingen en de uitkering van dividend door Taxand Curaçao, die M&A nog altijd tegoed heeft.

Geen bedrijfsactiviteiten 
In het vonnis van het Hof staat: “Muller heeft herhaaldelijk verzocht een algemene vergadering van aandeelhouders te houden, hetgeen Brewster heeft afgehouden.” Het is daarom nu aan de tijdelijk bestuurder om zo een vergadering en de afwikkeling alsnog op poten te zetten, als een van zijn taken. “Gebleken is dat de verhoudingen tussen Muller en Brewster ernstig verstoord zijn, waardoor zij niet meer tot besluitvorming in TC hebben kunnen komen.” Uit het vonnis van het Hof blijkt verder dat Taxand Curaçao momenteel geen bedrijfsactiviteiten uitoefent. Een website van het kantoor die ‘under construction’ is, onderstreept dit. Het Hof stelt naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Taxand Curaçao dat er ‘sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid bij TC te twijfelen.’ De noodzaak om een tijdelijk bestuurder aan te stellen, is hiermee volgens het Hof afdoende bewezen.

Opdracht
De volledig bevoegde toezichthouder krijgt als opdracht besluiten te nemen en maatregelen te treffen ‘gericht op het belang van TC en de met haar verbonden onderneming.’ “In de gegeven omstandigheden mag de tijdelijk bestuurder het ook tot zijn taak rekenen om een financiële afwikkeling tussen M&A en B&B te bewerkstelligen, daaronder begrepen het optreden als vereffenaar”, aldus het Hof.

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top