Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gemeenschappelijk Hof: Capaciteitsgrens bereikt

17 AUGUSTUS 2013

Nieuwe president: Volgend jaar 45.000 zaken met bezetting van 34 rechters

Willemstad – Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is de kritische grens bereikt van wat door de huidige bezetting met behoud van kwaliteit van rechtspraak kan worden afgedaan. Dat zei de nieuwe, gisteren geïnstalleerde, Hof- president Evert-Jan van der Poel in zijn rede.

,,Verdere bezuinigingen dan recent door dit Hof voorgesteld zullen betekenen dat wij door die kritische grens heengaan. Zover moeten we het niet laten komen.” De boodschap was onder andere gericht aan de verschillende verantwoordelijke politiek bewindslieden die vaak lastige discussies moeten aangaan met hun collega-ministers van Financiën.

,,Het lijkt vaak vanzelf- sprekend te zijn dat er goede rechtspraak is, maar dat is bepaald niet zo”, aldus Van der Poel, die de 23e president is sinds 1869; het Hof bestaat volgend jaar 145 jaar. ,,Er is heel veel voor nodig en de maatschappelijke waarde hiervan moet niet worden onderschat. Pas als de rechtspraak stokt bij gebrek aan middelen ervaart de samenlevingwatde waarde van rechtspraak is.”

De nieuwe president, die het stokje overnam van Lisbeth Hoefdraad, is geen onbekende van Curaçao en de andere eilanden. Het is 27 jaar geleden dat hij voor het eerst ‘de 21 treden’ van de trap van het Stadhuis aan het Wilhelm- inaplein opliep. ,,Het waren mijn eerste stappen op weg naar mijn werk als rechter in het Gemeen- schappelijk Hof van Justitie en ik kon toen niet vermoeden dat ik gedurende vele jaren in verschillende periodes aan dit Hof ver- bonden zou blijven, laat staan dat ik nu in de ballroom van het Hilton u als de nieuwe president van dit Hof mag toespreken.”

Van der Poel gaf gelijk zijn visitekaartje af door aan te geven dat er grenzen zijn aan hoe aan de ene kant verder kan worden bezuinigend en anderzijds de verwachte out- put. ,,Van ons mag worden verwacht dat wij de kostprijs voor de behandeling van zaken zo laag mogelijk houden door zo efficiënt mogelijk te werken. Het feit dat de kostprijs in de meeste categorieën zaken gedurende de afgelopen jaren naar beneden is gegaan toont aan dat wij wat dat betreft op de goede weg zijn.”

Het is volgens hem een misverstand te denken dat het Hof en de gerechten relatief duur zijn en duurder zijn dan strikt nodig. ,,Ja, de begrotingen zijn de afgelopen jaren gestegen, maar dat komt vooral doordat er veel meer zaken en ook veel meer complexere en bewerkelijke zaken zijn aangebracht. Ook omdat er meer moet worden geïnvesteerd in mensen en voorzieningen om dit Hof in staat te stellen rechtspraak op niveau te kunnen blijven garanderen.”

Volgend jaar zullen meer dan 45.000 zaken moeten worden behandeld, terwijl het aantal rechters afgelopen jaren niet met de stijging van het aantal zaken is toegenomen. Integendeel, de vaste bezetting van op het moment 34 rechters, verdeeld over eerste aanleg en hoger beroep en over de vier vestigingen, is al enige jaren vrijwel constant in aantal. Overigens zijn er ‘gelukkig ook’ plaatsver- vangende rechters en hebben de rechters juridische ondersteuning. ,,Anders zou het ook niet kunnen om dit grote aantal zaken op een verantwoorde manier af te doen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top