Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geldhoeveelheid meer, inkomstenbelasting minder op Aruba

Geldhoeveelheid stijgt door buitenlandse activa

DONDERDAG, 10 MEI 2012

ORANJESTAD — De geldhoeveelheid nam in februari toe met 30,4 miljoen naar 3,2 miljard florin. Dat kwam grotendeels door een stijging van 28,7 miljoen florin in de netto buitenlandse activa tot afgerond 1,4 miljard florin.

Dit staat in het gisteren gepubliceerde maandverslag van de Centrale Bank van Aruba (CBA). Hierin staan de belangrijk economische ontwikkelingen van februari.

De geldhoeveelheid nam ook toe vanwege een lichte stijging van 1,6 miljoen florin vanwege een toename van 27,3 miljoen florin van de binnenlandse kredietverlening. Als gevolg van clearingstransacties daalde bovendien de niet aan krediet gerelateerde balansposten met 25,6 miljoen florin. Dat er op de binnenlandse markt meer werd geleend, heeft te maken met de publieke sector. Eind februari daalde de vordering van deze sector op de bancaire sector van 40,9 miljoen naar een verplichting van een half miljoen florin. Dit laatste kwam door een daling van 41,4 miljoen florin in de overheiddeposito’s. Daarnaast daalde de vorderingen van de bancaire sector op de private sector met 14,1 miljoen florin. Dat kwam doordat minder commerciële leningen (-1,3 procent ofwel 13,8 miljoen florin) en minder consumentenkredieten (0,2 procent lager ofwel 1,1 miljoen florin) werden afgesloten. Woonhypotheken stegen een fractie (0,3 procent) met 2,3 miljoen florin.

De cijfers over inflatie (5,2 procent) en het toerisme waren al eerder bekend. De belastingontvangsten daalden in februari met 7 procent ofwel 5,1 miljoen florin vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Het ging om een totaal van 67,7 miljoen florin wat de overheid in februari binnen kreeg. De daling kwam vooral doordat de inkomsten- en winstbelasting minder opbrachten (-17,3 procent ofwel 4,7 miljoen florin). Ook de inkomsten uit de deviezenprovisie en omzetbelasting bbo daalden, terwijl de belasting op goederen, onroerende goederen en diensten iets toenamen. De overheid kreeg verder ook nog 7,2 miljoen florin minder binnen uit andere (niet belasting) opbrengsten.

Share this page:
« Back
Back to Top