Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geen extra middelen van Curacao voor Gemeenschappelijk hof

WOENSDAG, 03 JULI 2013

WILLEMSTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft meer geld nodig om beter te kunnen functioneren. Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) geeft echter aan dat dit onmogelijk is, omdat ‘de begroting al is ingediend’.

Er is dit jaar 12,5 miljoen gulden begroot, maar het hof heeft eigenlijk 13,9 miljoen nodig. Dat is ruim 2 miljoen gulden extra, wat voor dit jaar niet meer beschikbaar gesteld kan worden.

Voor volgend jaar wordt het wederom moeilijk om extra geld te begroten, aldus Navarro. Voor 2015 is er wel een mogelijkheid hiervoor, mits het hof kan bewijzen dat het extra geld echt nodig is.

Het hof heeft dat extra geld nodig om beter te kunnen functioneren. Zo moeten meer personeel geworven worden om de openstaande vacatures in te vullen en heeft het hof ook de modernste technologieën nodig.

Het is van algemeen belang dat het hof goed functioneert, en betere technologie is hiervoor hard nodig, aldus de minister. “Ik kan echter niet terug naar de Staten met dit verzoek, dus moet het hof het voorlopig doen met een geldtekort zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top