Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geen enkele brandweerkazerne deugt op Curacao

WOENSDAG, 04 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De brandweerkazernes op het eiland verkeren allemaal in zeer slechte staat. Geen enkele brandweerkazerne op het eiland deugt, inclusief de recentelijk opgeknapte kazerne bij Steenrijk. Dit is de conclusie die Kenneth Bremer van ambtenarenvakbond Abvo trekt.

Het is al langer bar en boos gesteld met de staat waarin de kazernes verkeren maar de huidige situatie is zo verslechterd dat Bremer er helemaal niet over te spreken is. Bremer had hierover een gesprek met de brandweerleiding en is nu in afwachting van een gesprek met de minister van Justitie, Nelson Navarro.

Ondertussen heeft Bremer besloten tot de commissie toe te treden die is opgericht om te brainstormen over de huisvesting van Brandweer Curaçao. Hij besloot dit te doen, naar aanleiding van wat er gisteren bij de kazerne Mundu Nobo is gebeurd. Daar kwam een deel van het plafond naar beneden op de plek waar de brandweermannen slapen. Met alle negatieve gevolgen van dien. Maar het is niet alleen het plafond, het hele gebouw verkeert in zeer slechte staat.

Het is niet verantwoord om de werknemers daar te laten blijven, dus is besloten om ze voorlopig naar de brandweerkazerne bij Rio Canario te laten verhuizen. Maar ook die kazerne is bouwvallig en er is onvoldoende ruimte voor alle werknemers, benadrukt Bremer. “Er zijn maar vier bedden beschikbaar voor twaalf mannen die daar moeten slapen, wat simpelweg niet acceptabel is.”

Intussen blijft de kazerne bij Mundu Nobo gesloten voor reparatiewerkzaamheden. Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze werkzaamheden afgerond zijn.

De aannemer gaf aan dat de werkzaamheden zeven tot tien dagen in beslag kunnen nemen. Bremer is echter niet helemaal tevreden met deze oplossing, aangezien alleen het dak van de kazerne hier en daar opgelapt zal worden.

Daarnaast zijn er nog diverse andere gevaarlijke situaties binnen het gebouw die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden.

Het betreft een zeer oud gebouw dat al jaren terug opgeknapt had moeten worden.

De commissie zal nu verder moeten brainstormen over de volgende te nemen stappen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top