Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gedeputeerde Kroon mag ondanks fraude aanblijven op Bonaire

WOENSDAG, 26 JUNI 2013

KRALENDIJK — Gedeputeerde James Kroon heeft, zoals verwacht, een motie van wantrouwen overleefd gisteravond in de Eilandsraad. Daarin werd de Eilandsraad gevraagd om het vertrouwen in de bewindsman op te zeggen.

De motie, die werd ingediend door de oppositiepartijen Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) en de eenmansfractie Movimentu Boneiru Liber (MBL), is met vijf stemmen tegen en vier stemmen voor door de meerderheid in de Eilandsraad verworpen. Het agendapunt over de positie van gedeputeerde James Kroon werd op verzoek van de oppositie toegevoegd aan de agenda. Zij dienden ook de motie van wantrouwen in tegen de zittende gedeputeerde.

De indieners van de motie stellen dat er in 2003 in de Staten van de Nederlandse Antillen een ‘Notitie integriteit van bestuur Nederlandse Antillen’ is gepresenteerd. Na 10-10-‘10 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een code opgesteld om transparantie en regels van deugdelijk bestuur te bevorderen. Ook in de Nederlandse gemeenten en provincies is er een beleid uitgestippeld om de integriteit van bewindslieden en politici te garanderen.

Desondanks heeft Kroon zich volgens een strafrechtelijk onderzoek van het OM schuldig gemaakt aan documentvervalsing en fraude. Het OM heeft de zaak geseponeerd, omdat het niet opportuun is om de bewindsman te vervolgen, en legt de verantwoordelijkheid om de integriteit van de bestuurders te bewaken bij de Eilandsraad.

De oppositie is van mening dat de functie van gedeputeerde een openbare functie is en dat een bewindsman zich dient te houden aan bepaalde normen, zoals de beginselen van transparantie en deugdelijkheid van bestuur. Er mag geen twijfel bestaan aan de integriteit van een bestuurder die een voorbeeldfunctie heeft naar de samenleving toe. Het imago van Kroon doet hier afbreuk aan en roept ernstige twijfel op inzake het vertrouwen in het bestuur van Bonaire, stelt de ingediende motie.

Omdat Kroon de beginselen van deugdelijkheid van bestuur heeft overtreden en zich, volgens het OM, schuldig heeft gemaakt aan vervalsing van documenten en fraude, zou de Eilandsraad het vertrouwen in de gedeputeerde moeten opzeggen, aldus de oppositie.

De meerderheid in de Eilandsraad is echter een andere mening toegedaan en gedeputeerde Kroon hoeft dus niet te vertrekken.

Bron: Amigoe, Curacao

 

Eilandsraad gaat over positie van gedeputeerde Krron, niet UPB

27 juni 2013

KRALENDIJK – Eilandraadslid Clarck Abraham van de Democratische partij (PDB) vindt dat de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) goed bestudeerd moet worden in geval van ontslag van gedeputeerde James Kroon van Bonaire. Er heerst een verkeerd gedachte op het eiland dat de functie van een gedeputeerde ter beschikking gesteld kan worden aan de eigen partij.
Op Bonaire circuleert het bericht dat Kroon, die door het Openbaar Ministerie schuldig is bevonden aan valsheid in geschrifte en fraude, zijn functie ter beschikking heeft gesteld aan zijn partij Union Patriótiko Boneriano (UPB). De partij vroeg hem om toch aan te blijven. In de lokale krant Extra heeft de partijvoorzitter de berichtgeving bevestigd.

Verwarring

“Dat kan helemaal niet”, stelt Abraham. In de berichtgevingen wordt in het midden gelaten of de ter beschikkingstelling over de functie van gedeputeerde gaat of over het partijleiderschap. “Dat veroorzaakt verwarring. De partij beslist niet of Kroon als gedeputeerde kan aanblijven en de partij beslist niet over benoemingen. Die bevoegdheden zijn aan de eilandsraad. Wél kan Kroon zijn functie als politieke leider ter beschikking stellen aan de eigen partij.”

Motie van wantrouwen

In artikel 37 van de WolBES staat dat de eilandsraad de gedeputeerden benoemt. En volgens artikel 55 kan een gedeputeerde te allen tijde ontslag nemen en dit schriftelijk mededelen aan de raad. De WolBES stelt ook in artikel 60 dat indien de eilandsraad zijn vertrouwen in de gedeputeerde opzegt en hij geen ontslag neemt, de raad dan zelf kan besluiten tot ontslag. Dinsdagavond overleefde Kroon een motie van wantrouwen ingediend door de fractie van PDB. De motie werd met vijf stemmen tegen en vier stemmen voor verworpen.

Debat

Abraham: “We hebben gedaan wat we konden, maar de motie is van tafel geveegd. De coalitie heeft gezegd dat zij graag wil debatteren over de positie van Kroon. Dat ging niet door omdat gezaghebber Lydia Emerencia afwezig was. Laten we hopen dat de coalitie een andere vergadering oproept, wanneer de gezaghebber er weer is.”

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top