Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gebrekkige informatie uitwisseling obstakel onder curatele stelling Arubaanse verslaafden

MAANDAG, 19 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Het Openbaar Ministerie (OM) kan in uitzonderlijke gevallen een spoedaanvraag voor onder curatele stelling binnen enkele weken afhandelen. “Maar dat is uitzonderlijk”, zo laat woordvoerder Ann Angela aan Amigoe weten. Normaal heeft het OM minimaal twee tot vier maanden nodig om het dossier rond te krijgen. Daarna is het afhankelijk van wanneer de zaak voor de rechter komt. Dat kan ook ook nog twee maanden duren.

Dit zegt hoofdofficier Peter Blanken naar aanleiding van kritiek de afgelopen tijd over dat zo’n 20 onder curatele-dossiers van probleemverslaafden te lang blijven liggen bij het OM.

“Je zit een beetje in een spagaat.” Blanken legt uit dat een dossier volledig moet zijn met alle informatie van de verslaafde en zijn familie. “Maar het moet ook actueel zijn. Zijn alle termen nog aanwezig voor curatele, wordt aan de gronden voldaan?” Wanneer een dossier er te lang ligt, wegens wat voor reden dan ook, dan moet de informatie over de betrokkene geactualiseerd worden. “Want je wilt wel weten of iemand nog steeds verslaafd is.” Ook moeten familieleden nog steeds allemaal achter het verzoek tot curatele staan. Op het moment dat de informatie niet actueel is, is er de kans dat de rechter het verzoek afwijst. “En de informatieverzameling ging wat stroef”, geeft Blanken toe. “Maar we hebben erg geïnvesteerd in de relatie van het OM met FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba, red.) en KPA.” Volgens de hoofdofficier kan het OM daardoor nu ‘binnen redelijke termijn’ een vordering voorbereiden en naar het gerecht brengen.

Dossiers

In totaal zijn er, sinds de opening van het detentiecentrum voor dakloze verslaafden in KIA in november vorig jaar, bij het OM twintig dossiers neergelegd. Hiervan zijn vijftien vorderingen, vlak voor het recente zomerreces van het gerecht, naar de rechtbank gestuurd. Vier vorderingen staan op zitting gepland in september en oktober, zo laat het OM weten. De andere elf vorderingen staan nog niet op de rol. Angela vertelt dat er twee dossiers nog niet volledig zijn. Deze dossiers bevatten te weinig informatie om curatele met dwangopname aan te vragen. FMAA moet volgens het OM deze informatie aanvullen. Twee andere dossiers zijn ‘geparkeerd’ omdat het met de betrokkenen ‘beter ging’. Een verzoek is ingetrokken door een familielid.

Kritiek

Amigoe schreef vorige week over kritiek van onder meer voorzitter van stichting Adopt an Addict Audrey Laclé over de lange doorlooptijd van mensen die onder curatele gezet moeten worden. Ook parlementariër Andin Bikker (PDR) liet zich vorige week uit over dit proces, maar legt de zere plek bij de rechter-commissaris die volgens hem ‘ook geen beslissing neemt’. In een reactie laat het OM weten dat er geen sprake is van ‘onwil’. En zeker niet dat dossiers ‘op een stapel in een bureaula’ liggen. “Wanneer wij de dossiers krijgen, nemen wij ze direct in behandeling”, verzekert Angela. Het OM moet naar aanleiding van een dossier voorbereidingen treffen om een vordering voor het gerecht te brengen. Zo wordt onder meer gekeken of er zaken in het dossier ontbreken. Dit moet allemaal zorgvuldig gebeuren want, zo zegt Angela, het zijn ‘zeer ingrijpende maatregelen’. Vooral als de curatele gepaard gaat met dwangverpleging waarbij mensen hun vrijheid voor een jaar kwijtraken. Curatele kan ook alleen als er bijvoorbeeld sprake is van een geestelijke stoornis, verslaving, verkwisting van geld, een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving.

Het OM kan ervoor kiezen om een (overheids-) instelling of een familielid aan te wijzen als curator en dient dat verzoek in aan de rechter die daarover beslist. De kosten van de hele procedure worden gedragen door de betrokken instanties (dus OM, KPA etc.).

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top