Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Free for all’ in Curacaose publieke ruimte wegens ontbreken wet openbare orde

WOENSDAG, 21 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — De overheid is hard bezig om de wet LBOOBG in te voeren. De wet staat op de zogenoemde negatieve lijst. Dat houdt in dat het de overheid bij de overgang van eilandgebied Curaçao naar land Curaçao op 10 oktober 2010 niet was gelukt om deze wet ook over te hevelen van het eilandgebied naar het land.

Gevolg is dat er geen wet meer van kracht is en er een ‘free for all’-situatie is ontstaan over allerlei zaken die te maken hebben met de openbare orde. Voorbeelden hiervan zijn het verbranden van vuil in het openbaar, illegaal vuilstorten en plaatsen van reclameborden langs de weg. Deze wet regelt ook de openbare orde bij grote openbare feesten zoals het carnaval. Zaken zoals precariorechten, afsluiten van openbare wegen en het organiseren van een stoet op de openbare weg vallen hieronder.

Zo is er op meerdere plekken op het eiland te zien dat er nieuwe reclameboren worden geplaatst langs de weg. Navraag van de Amigoe leert dat er geen vergunning is afgegeven voor het plaatsen van deze borden. Dit zou door Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (Drov) moeten gebeuren, maar omdat de wet niet van kracht is, behandelt deze dienst de aanvragen niet. Ook de uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (voorheen SKS) voert geen controles uit op illegale zaken met betrekking tot de openbare orde, zoals illegale vulstort en dus ook reclameborden langs de weg.

Doordat dit niet gebeurt, mist de overheid ook inkomsten uit precariorechten die voortvloeien uit de vergunningen, bijvoorbeeld om een reclamebord langs de weg te mogen hebben. De huidige regering is inmiddels begonnen aan het traject om deze wet van de negatieve lijst te halen. De wet is al voorzien van advies door de afdeling Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en ligt inmiddels weer bij het ministerie van Justitie. Hoe lang het nog duurt voor de wet naar de Staten kan worden gestuurd ter goedkeuring is onduidelijk. Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

PS-Statenlid Mac Cijntje (PS) is op de hoogte van het probleem en erkent dat er een situatie op het eiland bestaat waarbij iedereen kan doen en laten wat hij of zij wil op de openbare weg. “We zijn op de hoogte van het probleem. De Staten willen deze wet zo spoedig mogelijk behandelen”, zegt Cijntje.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top