Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Financiën parket Procureur-generaal Dutch Caribbean moeizaam

26 JUNI 2013

Willemstad  – De start van het financiële beheer van de Openbare Ministeries (OM’s) door het parket procureur generaal (PG), dat na 1010‘10 zo via de rijkswet zo geregeld is, is moeizaam geweest. Daardoor zijn de jaarrekeningen nog niet door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd.

In het jaarverslag staat over het financiële beheer: ,,In november 2011 is het financiële beheer van het OM conform de rijkswet OM’s in handen van het parket PG gebracht. Begin 2012 was met het in dienst komen van de assistent financial controller de financiële afdeling van het parket PG voldoende op sterkte om invulling te geven aan deze taken.

Toch was de start moeizaam. Zoals de rijkswet OM’s voor schrijft, werd een accountants kantoor benaderd om de jaarrekening van 2011 en daarna ook die van 2012 te controleren. Helaas bleek de erfenis van voor de overdracht van het beheer en in het bijzonder van voor 1010‘10 nog altijd voor tijdrovende werkzaamheden te zorgen. Aangezien de financiële administratie van het OM voor 1010‘10 bij het ministerie van Financiën van de Nederlandse Antillen lag en daarna tot november 2011 bij de ministeries van de verschil lende nieuwe landen, moesten stukken daar worden opgevraagd of zelf daar worden ge zocht.    Dit resulteerde in een aan zienlijke belasting voor de financiële afdeling van het parket PG en een vertraging van het ver krijgen van de accountantsverklaring.”

Het parket PG van het OM laat in 2012 op de begroting een onderbesteding zien van 886.991 gulden. De personeelskosten, salarissen, pensioen en sociale lasten, transportkosten en algemene kosten vallen alle maal lager uit dan begroot. Overschrijdingen zijn te zien bij het inhuren van personeel en de huisvesting. Het parket van de PG staat aan het hoofd van de OM’s van Curaçao, de BES-eilanden en Sint Maarten.   Er is dus één gezamenlijke procureur generaal (PG), die kantoor houdt in elk land. Het parket van de PG is gevestigd op Curaçao.

De PG legt verantwoording af aan de ministers van Justitie van Curaçao, Sint Maarten en Nederland. In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG. De hogere huisvestingskosten zijn mogelijk te wijten aan de problemen bij het nieuwe onderkomen waarin het parket PG vlak voor het begin van 2012 naartoe is overgegaan.

In het jaarverslag staat: ,,In 2012 zijn kinderziektes aan het gebouw zo veel mogelijk verhol pen. Veel aandacht vereiste de temperatuur op de werkplekken, die lastig te regelen bleek. Meerdere experts zijn ingeschakeld. De voorkomende temperatuurproblemen leken opgelost, maar kwamen steeds opnieuw terug. Uiteindelijk is een nieuw systeem aangelegd dat de koele lucht zorgvuldiger door het gebouw moet verplaatsen.

Ook is een meting naar de luchtkwaliteit in het gebouw ver richt, na vermoedens dat de muren van het oude gebouw waarin het parket PG gevestigd is, ongezonde stoffen uitscheiden. Naar aanleiding van de meetresultaten is besloten te onderzoeken of één bepaalde muur opnieuw bekleed kan worden. Ten slotte bleek dat de lichtopbrengst van de lampen die reeds in het gebouw aanwezig waren niet voldoende was, terwijl ze wel veel energie verbruiken en warmte afgeven. Begonnen is met het testen van nieuwe ver lichting die minder energie verbruikt en een betere lichtopbrengst geeft.

Voorbereidingen zijn getroffen om parket te voorzien van een geheel nieuwe airco-installatie.  Ten aanzien van het personeelsbestand meldt het parket PG dat gedurende het jaar 2012 het parket PG met vijf personen uitgebreid werd, te weten een advocaat-generaal/hoofd kantoor PG op Sint Maarten, een assistent-financial controller, een helpdeskmedewerker ICT, een ICT-coördinator en een documentalist. Drie personen heb ben de dienst verlaten.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top