Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Eerste gezondheidsmonitor gepresenteerd op Aruba

DINSDAG, 25 JUNI 2013

ORANJESTAD — De eerste Health Monitor van Aruba is een feit. Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) heeft dit stuk vanmorgen in de aula van de Universiteit van Aruba gepresenteerd. Deze monitor, op basis waarvan de overheid voortaan gezondheidsbeleid wil maken en wettelijk vastleggen, geeft echter geen nieuwe cijfers over de gezondheid van Arubanen. Maar dat maakt volgens Visser geen verschil.

De cijfers zijn vooral uit het in 2010 gehouden bevolkingsonderzoek (Censo) en uit het Steps-onderzoek naar de risico’s en gedrag voor de ontwikkeling van chronische ziekten onder personen tussen 24-64 jaar. De enige echte nieuwe cijfers komen van instanties uit het buitenland (Wereldgezondheidorganisatie of van het CBS uit Nederland) en uit het de Youth Health Survey die in 2012 is gehouden. Deze werd ingevuld door middelbare scholieren in de leeftijd van 12 -19 jaar.

Dat de monitor niet actueel is, maakt volgens Visser geen verschil. “Het laat de trends zien over vier jaar. En dat elke vier jaar weer. Dat is genoeg basis om ons beleid te op te baseren.” Ook de monitor wordt wettelijk vastgelegd zodat het elk jaar – ongeacht welke minister aan het roer zit – wordt uitgevoerd. “De gezondheidsmonitor zal voor ons het kompas zijn voor de koers die we gaan varen”, aldus Visser.

In het ruim 130-pagina’s tellend rapport is geen conclusie te vinden over de actuele staat van de gezondheid van Arubanen. Visser zegt tegen Amigoe alvast wel dat hij zorgwekkende trends ziet. Zoals het aantal auto-ongelukken en dat beleidsmatig gekeken moet worden naar ‘waar en hoe we de wegen op Aruba kunnen verbeteren’. Een andere ontwikkeling die de minister zorgen baart, is het alcoholgebruik onder jongeren. Nieuwe cijfers zijn daarover niet te vinden in de monitor, wel over alcoholgebruik onder volwassenen uit het Steps-onderzoek. In 2006 bleken mannen dubbel zoveel als vrouwen te drinken en meer dan de helft van de ondervraagden dronk gemiddeld 6 alcoholische consumpties per dag. Toch dronk er toen slecht 4,1 procent elke dag.

Wat wel recentelijk uit de Youth Health Survey van 2012 bleek is dat 15,5 procent van de scholieren aangeeft marihuana te roken. 59,5 procent daarvan is tussen de 15 -17 jaar en bovendien zijn het vooral meisjes. Overigens is dit onderzoek dus alleen vorig jaar gedaan en niet bekend is of dit nog herhaling krijgt om zo een trend vast te stellen.

De minister noemt verder als zorgwekkende trends perinatale sterfte die hier hoger ligt en stijgende is (laatste cijfer 2010). Om te kijken waar dat aan ligt, is aanvullend onderzoek nodig. Amigoe schreef in dit verband al eerder hierover in relatie tot het zeer hoge aantal keizersneden. Visser somt ook de mentale gezondheidsproblemen op, met name bij mannen. In de monitor wordt de dissertatie van J. Staring gebruikt die in 2010 onderzoek deed. Daaruit blijkt dat schizofrenie en andere psychotische ziekten hoog scoren alsook gemoedsaandoeningen. Verder haalt Visser de tandzorg aan en dat vooral bij peuters het gebit achteruit gaat. Hij wil kijken wat de oorzaken zijn zoals teveel suiker maar ook of met het stimuleren van borstvoeding hier iets aan gedaan kan worden. Met de borstvoeding gaat het overigens de goede kant uit, aldus Visser, het aantal borstvoedende moeders is van 6 naar 13 procent gestegen.

De vandaag gepresenteerde gezondheidsmonitor

De gezondheidsmonitor geeft dus geen nieuwe cijfers over de gezondheid van Aruba en bevat ook geen conclusie. Wel legt het managementteam van Directie Volksgezondheid in de introductie van het rapport een verband tussen de komst van fastfoodketens en de groei van het toerisme, en de verandering in leefstijl van de bevolking. En die verandering heeft er toe geleid dat Aruba zich confronteert ziet met een ‘epidemie’ op gebied van overgewicht. Daar is sprake van in de afgelopen tien jaar en deze epidemie zet zich nog steeds voort, aldus het managementteam. Daarnaast zijn besmettelijke ziekten opnieuw de kop opgedoken. En die verandering van leefstijl – omdat Aruba in aanraking kwam met allerlei andere culturen, normen en waarden – heeft ook geleid tot ‘druk’ op de mentale gezondheid van de lokale bevolking.

Met de monitor in de hand zegt Directie Volkgezondheid verder actief aan de slag te gaan met preventie. Ze heeft al een strategisch beleid ontwikkeld ‘ Health Promotion 2011-2015’ voor gezondheidspreventie aan de hand van voorlichting. Met de bevindingen uit de vandaag gepresenteerde monitor zal de directie ook in dit preventiebeleid rekening gaan houden en prioriteiten stellen.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top