Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Een derde van de Curacaose huishoudens leeft van 2000 gulden of minder

DINSDAG, 27 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — In 2011 beschikte 14 procent (7767) van alle huishoudens over een inkomen van 1000 gulden of minder per maand. 16 procent (8728 huishoudens) kon maandelijks tussen de 1000 en 2000 gulden besteden.

Het aandeel huishoudens met een huishoudinkomen boven de 10.000 gulden per maand was in 2011, toen de Census werd afgenomen, 12 procent (6594). Het totaalaantal huishoudens bedroeg 54.940, met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,7.

Het CBS publiceert wederom nieuwe informatie van de Census 2011 op zijn website. Het betreft informatie met betrekking tot het huishoudinkomen. Dat wordt berekend door alle inkomens in het huishouden bij elkaar op te tellen.

Het gemiddelde van alle huishoudinkomens bedraagt 5332 gulden per maand. Het gemiddelde huishoudinkomen is afhankelijk van de huishoudgrootte en het aantal personen in een huishouden die een inkomen hebben. Vergeleken met het gemiddelde huishoudinkomen in 2001 (gecorrigeerd voor inflatie) is dit een stijging van 9,4 procent.

De laagste inkomensklasse tot en met 1000 gulden per maand bestaat voor bijna 66 procent (5108) uit huishoudens met een vrouw aan het hoofd. Deze zijn oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen: 41 procent (9808) van alle huishoudens met een vrouwelijk hoofd beschikt over een inkomen van maximaal 2000 gulden per maand. Bij huishoudens met een man aan het hoofd is dit 22 procent (6687).

Huishoudens met een man aan het hoofd hebben een gemiddeld huishoudinkomen van 6389 gulden per maand. Bij huishoudens met een vrouw aan het hoofd is het gemiddelde huishoudinkomen 3981 gulden per maand, bijna 40 procent lager.

Op basis van de inkomensgegevens uit de Census zal het CBS op korte termijn de ontwikkeling van de inkomensverdeling tussen 2001 en 2011 diepgaander bestuderen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top