Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Economie Curaçao krimpt licht in 2012

VRIJDAG, 28 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De economie op Curaçao is in 2012 gekrompen met 0,1 procent. Dat blijkt uit de eerste voorlopige berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) vandaag bekendmaakte.

“Curaçao verkeert in een economische stagnatie. Hiermee wordt bedoeld een periode met een trage economische groei, waarbij de economische ontwikkeling rond de nul procent is. De trage ontwikkeling op Curaçao is ook sterk beïnvloed door de inflatie van 3,2 procent in 2012,” aldus het CBS.

Enige groei van de economische activiteiten in 2012 heeft voornamelijk plaatsgevonden in de bedrijfstakken handel (3,4 procent), horeca (4,9 procent), en transport en communicatie ( 4,2 procent). De activiteiten in de handel zijn toegenomen door een stijging van de invoer van goederen en diensten en de handelsactiviteiten van bedrijven in 2012. Op toeristisch gebied is het aantal verblijftoeristen uit Zuid-Amerika het meest gestegen met ruim 27 procent in 2012. Het aantal toeristen uit het Caribisch gebied is volgens het CBS gedaald met 4 procent, terwijl het aantal toeristen uit Europa met 3 procent is gestegen. “Ondanks de lagere bezettingsgraad van de hotels van 70,4 procent is er een toename in de verblijftoeristen en overnachtingen op het eiland in 2012.”

Op transportgebied was er vooruitgang in zowel de haven- als luchthavenactiviteiten, zo meldt het CBS. De luchttransportactiviteiten namen toe als gevolg van een stijging in het aantal passagiers en aantal landingen. Daarnaast registreerde de haven positieve resultaten door een stijging in het aantal bezoekende schepen. De financiële dienstverlening groeide licht met 0,5 procent, als gevolg van de winstgevendheid van lokale banken.

Krimp

De nutsbedrijfstak vertoont een daling in 2012. Ondanks een volumegroei was er vanwege hoge productiekosten en prijzen reëel een daling. Bij de activiteiten in de bouw is er een inkrimping van ruim 6 procent. Hier blijkt dat grote aanbestedingen voor bouwprojecten verder zijn afgenomen in 2012. Ten opzichte van het jaar 2011 is de bedrijfstak sterk gedaald. De bedrijfstak zakelijke diensten is ook gedaald met bijna 4 procent. Deze daling heeft te maken met minder activiteitenontwikkeling.

De economische ontwikkeling van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied groeide volgens de Economic Outlook van het IMF met 3 procent in 2012. De Caribische regio alleen toont een groei van 2,4 procent in 2012. De economische ontwikkeling op Curaçao is in vergelijking met de Caribische regio minder.

De percentages hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. De vandaag gepubliceerde gegevens zijn nog voorlopig, omdat nog niet over volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top