Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Dubbele premie-inning Basisverzekering Ziektekosten Curaçao aangepakt

DINSDAG, 04 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De wet basisverzekering ziektekosten (bvz) heeft geen rekening gehouden met personen die meerdere banen hebben en daardoor meer premie betalen dan eigenlijk vereist is.

De regering werkt aan de mogelijkheid om de hardheidsclausule bij dubbele premie-inningen toe te passen. Dat bevestigt demissionair minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS). De hardheidsclausule biedt de mogelijkheid om van de wet af te wijken. Dit is alleen mogelijk als de uitvoering van de wet leidt tot uitzonderlijk harde gevolgen die door de wetgever niet zijn voorzien toen de wet werd gemaakt. Dit is een van de onderdelen van de reparatiewetgeving van de bvz.

Vorige week heeft Whiteman een voorstel van de reparatiewetgeving bij de fractieleiders van de coalitiepartners ingediend. De minister verwacht binnenkort de reacties hierop te ontvangen.

Een deel van de reparatiewetgeving is al bekend. Zo is de vergoeding voor bril en tandartskosten voor personen met een smalle beurs en gepensioneerden met een inkomen tot 3500 gulden daarin opgenomen. Hetzelfde geldt voor het niet-spoedeisende patiëntentransport. Nu werkt de minister ook aan de uitvoering van de motie die eerder dit jaar door het parlement is aangenomen. Daarin werd gesteld dat ministers en Statenleden ook onder de bvz moeten gaan vallen. Dat stukje wetgeving ligt nu ter goedkeuring bij de juridische afdeling.

In zijn voorstel aan de fractieleiders stelt Whiteman dat het goed zou zijn om twee trajecten parallel naast elkaar te laten lopen. Het traject van de reparatiewetgeving, maar ook het traject voor de invoering van een algemeen ziektekostenverzekering. Dit laatste zal zeker zo’n twee jaar in beslag nemen, zegt Whiteman. “We hebben bij de evaluatie gezien dat de reparatiewetgeving een continu karakter heeft.” Daarom is het volgens de minister onmogelijk om een datum vast te stellen over de voltooiing van de reparatiewetgeving.

“De basisverzekering is doorgevoerd in het kader van de financiële problemen van het eiland. Eigenlijk is het een financiële wet. Zo moet ieder stukje reparatie financieel worden verantwoord. In dat kader lopen er verschillende trajecten”, zegt Whiteman. Zo wordt er onder meer gekeken hoe het verzekerdenbestand uitgebreid kan worden en welke maatregelen er getroffen kunnen worden om het fonds voor de bvz te vergroten.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top