Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Drie nieuwe sedula-machines op Curacao

DONDERDAG, 12 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers (RvM) is vorige week akkoord gegaan met de aanschaf van drie nieuwe machines waarmee sedula’s gemaakt kunnen worden. Met de aanschaf van de nieuwe machines en materiaal om nieuwe sedula’s te vervaardigen is een bedrag van rond de drie ton gemoeid, aldus minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais).

Overheidsdienst Publieke Zaken (Kranshi) kampt al maanden met een defecte sedula-machine, waardoor er maar één machine kan worden ingezet. Hierdoor konden maar maximaal tachtig sedula’s per dag worden gemaakt, terwijl er eerst tussen de 150 en 175 vervaardigd konden worden. Voor de ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) was dit reden om een nieuwe regeling te introduceren waarbij personen die een nieuw identiteitsbewijs willen laten maken, eerst een afspraak bij Bentana di Informashon/Vergunningenloket moeten maken.

In de afgelopen periode werd nagegaan of de defecte machine kon worden gerepareerd, door nieuwe onderdelen aan te schaffen. Maar volgens minister Van der Horst is nu besloten dat er nieuwe machines gekocht zullen worden. De minister verwacht dat de nieuwe machines voor eind oktober ingezet zullen worden.

Op dit moment moeten personen die een sedula willen laten maken of hun huidige willen vervangen, nog steeds een afspraak maken via het Vergunningenloket. Dit kan zowel telefonisch, als persoonlijk. Wie persoonlijk langsgaat krijgt de afspraak op papier. Voor personen die geen andere identiteitsbewijzen hebben, bestaat op dit moment de mogelijkheid om met een uitreksel uit het bevolkingsregister hun vervallen sedula als identificatiebewijs te gebruiken. Formeel mag dit eigenlijk niet, maar er zijn diverse instanties die een uittreksel met een vervallen sedula als ‘geldig’ identificatiebewijs accepteren. Ook komt het voor dat personen een kopie tonen van hun afspraak bij Kranshi.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top