Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Douanekorps Aruba flink uitgebreid

DINSDAG 30 JULI 2013, ORANJESTAD – Maar liefst 44 nieuwe douanebeambten zijn vorige week aan het werk gegaan, waaronder achttien vrouwen. Zij sloten onlangs met succes hun eenjarige opleiding af.

Het Arubaanse douanekorps is al jaren zwaar onderbezet. Veel mensen waren met pensioen gegaan, maar werden niet vervangen door nieuwe medewerkers. De laatste nieuwe lichting trad aan in 2008 en telde 28 personen. De groep die nu officieel toetreedt tot het korps, begon als hulp-kommies aan hun opleiding. Nu dragen ze de rang van kommies. Ze worden meteen volop ingezet bij de havens en de luchthaven. De groei van het verblijfstoerisme en de toename van het aantal cruisepassagiers brengt meer controles met zich mee en daarmee de behoefte aan meer douanemensen. Ook komt steeds meer vracht het eiland binnen en ook dat moet worden gecontroleerd.

Een analyse van de personele bezetting liet duidelijk zien dat het douanekorps aan het vergrijzen is. De komende jaren gaan veel mensen met pensioen en daarom heeft minister Mike de Meza van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie in 2012 besloten een extra grote groep toe te laten tot de opleiding. Die bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Douanebeambten moeten beschikken over kennis van de relevante wetgeving en daarom krijgen ze onderricht in zaken als strafrecht, strafvordering, tarieven invoerrechten en accijnzen en de accijnzenwet. Omdat ze tevens de functie van opsporingsambtenaar vervullen, omvatten de lessen ook de wet- en regelgeving omtrent geneesmiddelen, verdovende middelen, wapens en invoer van vlees en dieren.

Het Korps Douane bestaat sinds 1834. Sinds het begin van de Status Aparte in 1986, beschikt Aruba over een eigen Inspecteur der Douane, die tot voor kort onder de Belastingdienst viel. Sinds 1 januari van dit jaar is de douanedienst een zelfstandige organisatie met 227 medewerkers. Volgens minister De Meza heeft de bevolking veel respect voor het douanekorps. ,,Het is geen makkelijk werk en soms zelfs gevaarlijk. De douanebeambten kunnen worden geconfronteerd met gevaarlijke spullen, maar ook het controleren van mensen in het kader van de grensbewaking kan een uitdaging zijn.” De minister feliciteerde de nieuwe lichting met hun benoeming en wenste hen veel succes met hun carrière.

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

 

 

Share this page:
« Back
Back to Top