Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Directeur vooraanstaand Curaçaos verpleegtehuis waarschuwt voor lot bejaarden onder nieuw sociaal stelsel

VRIJDAG, 02 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — “Veranderingen moeten ook verbeteringen inhouden. We hebben het hier over mensen, geen dingen.” Frank Gressman, sinds de oprichting in 1988 directeur van verpleeghuis Betèsda, is niet erg blij met de uitspraken van SVB-directeur Philip Martis eerder deze week in de media, waarbij het erop neerkwam dat er mensen in Betèsda worden verpleegd terwijl die daar eigenlijk niet horen.

De uitspraken werden gedaan in het licht van de veranderingen die nu gaande zijn met betrekking tot de samenwerking van de ziektekostenmaatschappijen BZV en SVB in het kader van de basisverzekering ziektekosten en de bijzondere ziektekostenverzekering AVBZ voor chronisch zieken. De bedrijfsvoering van de laatste was in handen van de BZV. Maar die heeft er volgens de huidige minister van Volksgezondheid Ben Whiteman een potje van gemaakt. Zo was er nauwelijks sprake van een onafhankelijke Indicatiecommissie die beoordeelde of een patiënt recht heeft op de AVBZ (Lei di Labizjan). Inmiddels is er wel zo’n commissie ingesteld en is de SVB belast met de uitvoering van de AVBZ. Die nieuwe Indicatiecommissie, die moet bestaan uit een arts, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker, heeft heel wat werk te verzetten.

“Deze situatie heeft jaren voortgeduurd, met goedkeuring van de BZV zelf destijds, dat kun je niet in korte tijd rechtbreien”, zegt Gressman. “Bovendien zit er een verschil tussen een verpleeghuis en een bejaardenhuis.” Vorige week heeft hij met minister Whiteman gesproken.

“Wij zijn het er ook mee eens dat er kosten bespaard moeten worden. Maar dat moet wel in goed overleg gebeuren met alle betrokken partijen.” Verpleeghuis Betèsda werd destijds opgericht voor patiënten die uit het ziekenhuis kwamen maar die niet naar huis konden, en ook om afgestudeerd verplegend personeel aan werk te helpen. Voor opname wordt onder meer gekeken naar de ADL-score van patiënten – de Activiteiten Dagelijks Leven zoals tandenpoetsen –, die onder de 5 punten moet zijn. Telkens wordt de situatie geëvalueerd. Als de score hoger wordt dan wordt bekeken of een patiënt naar huis kan of elders en hoe de opvang is. “We moeten de situatie samen bekijken, op een redelijke en beschaafde manier”, meent Gressman.

Beleid

Minister Whiteman heeft er vanaf zijn aantreden op gehamerd dat het beleid voor de AVBZ veranderd moest worden. Het patiëntenbestand is de afgelopen jaren verdubbeld, maar de tarieven zijn nooit aangepast. Dat kost veel geld en de zorgfederaties komen bijna elke maand in de problemen met uitbetaling van het zorgpersoneel. Twee weken geleden werd er nog door verplegend personeel geprotesteerd.

Om te vermijden dat er in de nabije toekomst een opnamestop voor patiënten en een personeelsstop gaat gelden, dan wel dat er ontslagen vallen, en om een zo natuurlijk mogelijk afvloeiingsproces te bewerkstelligen, wordt er de komende tijd gewerkt aan een structurele oplossing door vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, de SVB en de zorgfederaties. In september hoopt Whiteman met resultaten te komen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top