Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Digitalisatie bevolkingsadministratie Suriname verloopt gesmeerd

DE WARE TIJD:

05/03/2012

Paramaribo – Het digitalisatieproces van de bevolkingsadministratie verloopt gesmeerd. Op Domburg na zijn alle wijkkantoren van Paramaribo en Wanica al verbonden met het hoofdkantoor aan de Jagernath Lachmonstraat. De directeur van CBB, John Saharie, zegt in gesprek met dWT dat het kantoor te Leiding als pilot is gebruikt.

“Dat bureau kan nu rechtstreeks putten uit de bevolkingsadministratie van ons.” Bij de andere wijkkantoren wordt nu een test gedraaid om na te gaan of de datauitwisseling vlot verloopt. “We zijn ook bezig met Telesur om de kustvlakte verder met het binnenland te verbinden.”

Naast de verbinding van de wijkkantoren met de centrale, is er ook een pilot project in voorbereiding die de Plaats Onafhankelijke Dienstverlening zal regelen.

“We willen naar een situatie gaan, waarbij ongeacht waar de inschrijving heeft plaatsgevonden, iemand een uittrekstel of een paspoort kan aanvragen.” Dit houdt in dat in de toekomst elke burger op elk kantoor terecht kan. Saharie zegt nog enkele zaken hieromtrent in studie te hebben.

Het klantgedrag moet nog worden gemeten en zal er een stukje reorganisatie plaatsvinden. Het linken van alle persoonsgegevens is ook in voorbereiding. “Eén van de belangrijkste knelpunten is dat de informatie uit de bevolkingsregister niet met elkaar is gelinkt.” Vooral bij het aanvragen van een gezinsuittreksel vormt dat een probleem. “Je gaat dan van elk gezinslid de kaarten moeten lichten. We gaan dus voor totale digitalisatie, want papier en schrijfwerk moet komen te vervallen.”

Met deze ontwikkelingen wil het CBB dit jaar de dienstverlening verbeteren. Investeringen in de publieke dienstverlening is volgens Saharie van belang, vooral als er een goed contact met de samenleving en een vergroot vertrouwen in de overheid beoogd wordt.

“Wij willen gaan naar het zijn naar een klantgerichte organisatie, die voldoet aan maatschappelijke ontwikkeling en behoefte.”.

Share this page:
« Back
Back to Top