Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Diepgaand onderzoek naar managementteam SOAW Curaçao

WOENSDAG, 29 MEI 2013

WILLEMSTAD — Het managementteam van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) is de toegang tot de lokaliteiten van het ministerie ontzegd. Demissionair minister Sherwin Josepha (PS) zegt een diepgaand onderzoek in te gaan stellen naar de mogelijke beweegredenen van het topmanagement om zijn instructies te negeren. Hij spreekt van een politieke boycot.

Gisteren is sectordirecteur Sociale Ontwikkeling Victor Monk door minister Josepha opzij gezet. De minister is het vertrouwen in de topambtenaar kwijt. Volgens Josepha worden er steeds beloftes gedaan, maar worden deze telkens zonder een aanvaardbare reden niet uitgevoerd. Josepha spreekt daarom van plichtsverzuim.

De ordemaatregel is per direct ingegaan. Binnen een periode van dertig dagen wordt een beslissing genomen over het wel of niet toepassen van een disciplinaire maatregel. Dit geldt ook voor secretaris-generaal Oswald Dalnoot en sectordirecteur Arbeid Donna Philbert-Nieveld. Het conflict tussen de minister en het topmanagement speelt al een paar maanden. In april stuurde het managementteam achter de rug van de minister om een brief naar de premier. Daarin stelden de topambtenaren dat het verstrekken van werkvergunningen is komen stil te liggen doordat de minister de benoemingen van vier werknemers dwarszat. “Het feit dat ze zonder mijn medeweten naar de minister-president zijn gestapt neem ik hen kwalijk”, zegt Josepha. “De minister is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn ministerie. Dat ze achter mijn rug om naar de ministerraad zijn gegaan met het doel dat de premier mij op de billen gaat tikken, vind ik onacceptabel”, aldus Josepha.

Gisteren bereikte de minister bijna zijn kookpunt toen bleek dat de toegang en autorisatie van de interim- sectordirecteur Arbeid, Ludmila Larmonie, tot een computersysteem van het ministerie werd ingetrokken. Dit terwijl Josepha opdracht had gegeven om de tijdelijke opvolger van Philbert-Nieveld te faciliteren met computertoegang zodat ze haar functie naar behoren kan uitvoeren. Volgens Josepha is Monk, nadat hij de brief met de toegangsontzegging had ontvangen, naar de betrokken ambtenaren gegaan die verantwoordelijk zijn voor het autoriseren van personeel en heeft hen bevolen om alles weer ongedaan te maken. “Dit is de wereld op zijn kop. Het is net alsof de minister sectordirecteur is en de sectordirecteur minister”, aldus Jospeha. De minister overweegt ook maatregelen te treffen tegen de twee ambtenaren die in strijd met zijn bevelen hebben gehandeld.

Nu de top van het ministerie weg is, heeft Chris Palm de leiding gekregen over de beleidsorganisatie. Josepha werkt aan een opvolger van Monk. Deze persoon zal zowel de sector Sociale Ontwikkeling als Familie en Jeugd trekken. De minister wil deze twee sectoren samenvoegen, zoals oorspronkelijk ook de opzet was. Er is inmiddels ook iemand gevonden die de secretaris-generaal, die binnenkort met pensioen gaat, temporeel zal opvolgen. Deze kandidaat werkt in het ambtenarenapparaat. “Ik ga de naam nog niet bekendmaken. Deze persoon komt van buiten Soaw”, aldus Josepha. Volgens de minister ligt het ministerie niet plat. “Al het werk gaat door. De grote lijnen van het ministerie zijn uitgelegd in het businessplan en het regeerakkoord.” Ambtenarenvakbond Abvo noemt de ordemaatregel van Josepha echter politiek terrorisme. De vakbond vindt het onbegrijpelijk dat een minister die bijna aftreedt zo’n woede vertoont en wraak neemt op zijn ambtenaren.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top