Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Dekkingsgraad Pensioenfonds Caribisch Nederland meer dan 100 procent

MAANDAG, 29 JULI 2013

KRALENDIJK — De gepensioneerden van Caribisch Nederland die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN), hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over hun pensioenrechten. Het PCN heeft het vorig jaar afgesloten met een dekkingsgraad van 112 procent. “Dat betekent dat voor elke honderd dollar die het PCN verschuldigd is aan een gepensioneerde, wij 112 dollar in kas hebben”, legde voorzitter Harald Linkels van het fonds uit tijdens de viering van de Dag van Gepensioneerden, afgelopen donderdag bij Kunuku Arawak.

Volgens de voorzitter betekent dat, dat het fonds zeer gezond is. “Daar hebben wij ons de afgelopen twee jaar hard voor ingezet. Toen wij in 10-10-‘10 van start gingen, was er niet veel geregeld. Wij waren afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de Apna. Wij kregen te maken met penshonado’s die veel problemen ondervonden en hebben veel problemen geërfd”, aldus Linkels.

Maar gelukkig is dat allemaal opgelost en hoeft er niet gevreesd te worden voor kortingen op het pensioen. “Je hoort veel praten over korten op het pensioen of over inleveren. Dat is hard wanneer men ook te maken krijgt met prijsstijgingen. De hoge dekkingsgraad betekent echter dat wij een zeer gezond fonds zijn. Wij hopen dat het voorlopig ook zo blijft en dat wij niet hoeven te korten op het pensioen”, hield Linkels zijn gehoor voor.

Het gaat zelfs zo goed dat het fonds inmiddels over een eigen pand beschikt. Dat staat in de Kaya General Manuel Piar, achter het Zorgverzekeringskantoor.

Waarnemend gezaghebber Silvana Janga-Serfilia bracht namens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de felicitaties over aan de aanwezige gepensioneerden. Zij noemde de gepensioneerden een speciale groep, een groep die groeiende is, zo blijkt uit statistieken. Die groep verdient waardering, aldus Janga, omdat zij zich jarenlang heeft ingezet voor de gemeenschap en over een brok ervaring beschikt.

Het OLB heeft verschillende projecten op stapel staan voor de gepensioneerden, vooral voor de ouderen die minder draagkrachtig zijn. Zij noemde onder meer hulp bij woningrenovatie. Ook wordt gewerkt aan het verhogen van de AOV. Daarvoor moet eerst het minimumloon omhoog. Daarover wordt gesproken in de Centrale Dialoog, aldus Janga.

Een flink aantal gepensioneerden en hun introducees hebben de hele dag genoten bij Kunuku Arawak van een dag vol met muziek, heerlijk eten en drinken.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top