Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Daggeldvergoeding Curacaose ministers en ambtenaren verlaagd

ZATERDAG, 12 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De overheid heeft op 1 januari van dit jaar de regeling voor dienstreizen veranderd. Dit houdt onder meer in dat de daggeldvergoeding voor ministers en ambtenaren is verlaagd. Voor dienstreizen naar het buitenland krijgen ministers een daggeldvergoeding van 110 dollar of 110 euro en ambtenaren van 100 dollar of 100 euro. Voor dienstreizen naar Aruba, een van de BES-eilanden of St. Maarten is de daggeldvergoeding 80 dollar voor ministers en 70 dollar voor ambtenaren.

Dit meldt minister van Financiën José Jardim in antwoord op vragen van MFK-Statenlid Amerigo Thodé. Het Statenlid heeft ook verschillende vragen gesteld in verband met 25 extra maatregelen die de overheid wil introduceren om de publieke financiën verder te saneren.

“Er staan geen 25 extra maatregelen van de overheid op stapel”, antwoordt Jardim. “In de begroting 2013 heeft de overheid wel een integraal plan gepresenteerd om weer evenwicht te brengen in de financiële huishouding van het land. Tot nu toe ziet de overheid geen reden om extra maatregelen te nemen of het integraal plan verder uit te breiden.”

Volgens Jardim is er mogelijk verwarring ontstaan nadat het College financieel toezicht in een brief van 24 december 2012 een analyse heeft gemaakt van de 2013 begroting en het integraal plan, dat in de begroting was verwerkt, er heeft uitgelicht. In dit kader heeft het Cft 25 ‘acties’ van de overheid gesignaleerd. Het betreft, aldus Jardim, zes acties met betrekking tot de basisverzekering ziektekosten, vier acties in verband met hervorming van het ouderdomspensioen, vier acties met hervorming in de wettelijke reserves en de creatie van een schommelfonds voor de sociale fondsen.

Jardim stelt verder in zijn antwoord dat het integraal plan zoals al bekend exercities behelst om de kosten van de overheid te verlagen en de inkomsten te verhogen en daarnaast de sociaal-economische ontwikkeling te stimuleren door middel van investeringen in sociaal-economische en educatieve projecten. De overheid heeft in september een obligatielening laten uitschrijven waarvoor zij 60 miljoen heeft gekregen om deze projecten uit te kunnen voeren.

Zo is al in de begroting 2013 opgenomen dat vanaf 2015 de belastingdruk zal worden verminderd in de vorm van een verlaging van loon- en inkomstenbelasting alsmede winstbelasting. Onderdelen van het integraal plan, die al door het interim-kabinet Hodge zijn geïmplementeerd, zijn de verhoging van de AOV-leeftijd tot 65 jaar en introductie van de OB-differentiatie. Luxe goederen en diensten hebben een hoger OB-tarief van 9 procent, terwijl op producten van eerste levensbehoefte 0 procent wordt geheven. Sinds het begin van dit jaar is er ook een begin gemaakt met structurele verlaging van de kosten van de overheid. Tevens worden de subsidiekosten aangepakt en is er begonnen met de hervorming van de verplicht wettelijke reserves inclusief de creatie van een schommelfonds voor de sociale fondsen. Verder is een begin gemaakt met het proces om de zegelbelasting in het kader van de introductie van de OB-differentiatie aan te passen. Het voornemen van het op 7 juni aangetreden kabinet-Asjes is om door te gaan met dit beleid. Ook zal de overheid de wettelijke instrumenten gebruiken die zij tot haar beschikking heeft om ondernemingen die de fiscale wetgeving overtreden aan te pakken.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top