Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose Statenvoorzitter wil toe naar ‘papierloos vergaderen’

WOENSDAG, 28 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — De Staten hebben vorige week donderdag een werkbezoek van Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco aan Aruba goedgekeurd. Het betrof echter een bezoek dat al op 1 augustus van dit jaar heeft plaatsgevonden. Omdat dienstreizen in Centrale Commissie-vergaderingen van de Staten moeten worden goedgekeurd was het niet mogelijk om de dienstreis te accorderen. Reden om dit in de voorbije week in een openbare vergadering alsnog te doen.

Doel van het werkbezoek van Franco aan Aruba was om informatie uit te wisselen over het functioneren van beide parlementen. De Statenvoorzitter wilde tijdens zijn bezoek aan het zustereiland vooral zien hoe de Arubanen het ‘papierloos’ vergaderen in de praktijk toepassen. Het functioneren van het Arubaans parlement is in hoge mate gedigitaliseerd. Ze hechten volgens Franco veel belang aan vergaderen waarbij er zo min mogelijk van papier gebruik wordt gemaakt. Dit niet alleen effectiever, maar ook milieuvriendelijker.

Op Curaçao zijn de Staten ook bezig om zich naar dit papierloos vergaderen te ontwikkelen, aldus Franco. Statenleden hebben op dit moment al toegang tot intranet, een intern-netwerk waarbij alle documenten die ze bij hun werkzaamheden gebruiken al online beschikbaar zijn. Veel Statenleden maken hier ook al gebruik van, aldus de Statenvoorzitter. Op Aruba heeft Franco gekeken hoe de digitalisering vorm heeft gekregen. Op dit moment is men bezig met de verbouwing van een eigen vergaderzaal voor de State aan het Wilhelminaplein. Sinds 10-10-‘10, de start van het nieuwe land Curaçao, komen de Staten bijeen in het gebouw van de voormalige Eilandsraad van het eilandgebied Curaçao.

Bij de renovatie van het Statengebouw is rekening gehouden met de implementatie van moderne technologieën, aldus Franco. De verwachting is dat de renovatie in november van dit jaar klaar zal zijn, waarna de Staten hun intrek in het gerenoveerde gebouw kunnen nemen. Dit zal eind dit jaar, mogelijk tijdens de behandeling van de begroting voor het land Curaçao voor 2014, of na het reces van de Staten begin januari, kunnen gebeuren.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top