Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose Staten: Basisverzekering Ziektekosten streeft doel voorbij

6 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De basisverzekering ziektekosten (bvz) streeft haar doel voorbij. Daar zijn vele Statenleden het over eens. Gisteren werd erover vergaderd op verzoek van de oppositiepartijen PAR, MAN en MFK. Aanwezig waren zowel de minister van Gezondheid, Ben Whiteman (PS), en de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Jeanne-Marie Francisca (PS), als de minister van Financiën, José Jardim.

Zo wordt volgens de Statenleden niet voldaan aan het beginsel van gelijkheid, is er onvoldoende collectief draagvlak en lijkt het er meer op dat ’s lands financiële problemen opgelost moeten worden in plaats van de sociale problemen. Hier een greep uit de voordrachten van de Statenleden.

Omayra Leeflang (onafhankelijk): ,,In de bvz-wet staat dat elke verzekerde, dus iedereen, gelijke aanspraak kan maken op ver- strekkingen in de basisverzekering.”  ,,Waarom moeten dan de bril en tandartszorg alleen voor bepaalde doelgroepen zijn en worden mensen met een bepaald inkomen uitgesloten? Waarom moeten gepensioneerden 10 procent premie betalen?”  Ook is het volgens Leeflang geen collectieve verzekering zolang ambtenaren erbuiten vallen, evenals eigen risicodragers.

Ook via het bedrijf verzekerde werknemers blijven in de bedrijfsverzekering terwijl gepensioneerden van zo’n bedrijf er- buiten vallen en bvz-verzekerd moeten zijn. ,,Ik maak deze kwestie aanhangig bij het gerecht.  Als er geen reparatie wordt doorgevoerd sleep ik de regering voor de rechter. De deadline is 15 september”, zo stelde Leeflang.  Behalve collectiviteit, is ook het draagvlak besproken. Marilyn Mozes (PAIS):  ,,We moeten het draagvlak vergroten om problemen te kunnen oplossen.”

Hensley Koeiman: ,,Er is een motie aangenomen in de Staten, waarin reparatiewetgeving aangekondigd wordt, binnen drie maanden en in consult met de sociale partners, de vakbon- den, werkgevers en werknemers. Het is een voorwaarde, waarvan ik mij afvraag of dit nu gebeurt.”  Over de toekomst dachten onder anderen Zita Jesus-Leito (PAR), Gerrit Schotte (MFK) en Charles Cooper (MAN) na.

Jesus-Leito: ,,Komt de algemene ziektekostenverzekering (azv) er, zoals aangekondigd door de minister?” En Schotte: ,,Hoe worden de gepensioneerden over de laatste zeven maanden gecompenseerd?”  Charles Cooper (MAN): ,,Een van de hoekstenen in de wetgeving, zo staat geschreven in de Memorie van Toelichting, is dat er een nieuw ziekenhuis komt. Wanneer gaat dit er komen?”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top