Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose Sociaal Economische Raad wil jeugdpanel beginnen

16 AUGUSTUS 2013

Willemstad – De Sociaal-Economische Raad (SER) wil dit jaar nog beginnen met een proefproject om jongeren meer te betrekken bij het geven van advies over sociaal- economische en maatschappelijke issues.

Daarvoor zal er een jeugdpanel geïnstalleerd moeten worden. Het idee achter dit initiatief is dat jongeren vaak anders en vernieuwend tegen sociaal-economische vraagstukken kunnen aankijken en aangezien deze onderwerpen ook hun toekomst betreffen is deze inbreng niet onbelangrijk.

Onderwerpen waar zij zoal over kunnen adviseren zijn de vergrijzingsproblematiek, het sociale zekerheidsstelsel, de solidariteit daarin met betrekking tot de huidige generatie ouderen, maar ook de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de (jeugd)werkloosheid.

De bedoeling is dat er een jon- gerenpanel met een tripartiet karakter wordt opgericht bestaan- de uit vertegenwoordigers aan- gedragen door de werkgeversorganisaties, de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en de Kamer van Koophandel (KvK), door de overkoepelende werknemersorganisaties te weten de SSK en CGTC en onafhankelijke jongeren, voorgedragen door de SER.

De jongeren zijn tussen de 25 en 35 jaar en moeten een hbo- of universitair denkniveau hebben, waarbij het nadrukkelijk gaat om het denkniveau en niet om een afgeronde opleiding op dit niveau. Een andere belangrijke reden tot oprichting van dit jon- gerenpanel berust in het feit dat de toekomst van sociaal economische raden ook afhankelijk is van jongeren. Het jongerenpa- nel dient als kweekvijver om jon- geren te interesseren en te bekwamen in de sociaal-economische aangelegenheden van Curaçao, maar ook over onze grenzen heen.

De jongeren die op basis van hun achtergrond, ervaring en kennis uiteindelijk gekozen worden om zitting te nemen in dit speciale panel, moeten bereid zijn om studies te ondernemen en andere voorbereidingswerkzaamheden uit te voeren. Het project zal eerst in de vorm van een proef beginnen, maar zal uiteindelijk moeten uitmonden in een officieel geformaliseerd en ingesteld orgaan.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top