Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose regering presenteert nota van wijziging begroting

DINSDAG, 20 DECEMBER 2011

WILLEMSTAD — Vlak voor de aanvang van de behandeling van de begroting van het land Curaçao voor 2012 presenteerde premier Gerrit Schotte (MFK) namens zijn kabinet gisteren een nota van wijziging op de begroting 2012. Dit leidde ertoe dat de begrotingsbehandeling tot nader order moest worden uitgesteld, zodat de Staten ook de adviezen hierop in behandeling zouden kunnen krijgen.

Volgens Schotte heeft de nota van wijziging betrekking op de ministeries van Financiën, Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en Gezondheidszorg, Milieu en Natuur. De wijzigingen hebben te maken met pensioenen, ouderdomsuitkeringen en het dividendbeleid van de regering. Toen de Staten vanochtend de nota van wijzigingen kregen, moesten zij nog de adviezen van de Raad van Advies (RvA) en het College financieel toezicht (Cft) krijgen. Volgens Schotte zou het advies van de RvA in de loop van vanmiddag bij de Staten aankomen. De Staten besloten op voorspraak van Statenvoorzitter Ivar Asjes en mede op voorstel van PAR-Statenlid Pedro Atacho om de behandeling van de begroting voorlopig uit te stellen.

Atacho stelde dat de Staten de nodige tijd moesten krijgen om de nota van wijziging, samen goed voor zo’n vijftig pagina’s, te kunnen bestuderen en kennis te nemen van de adviezen van het Cft en de RvA, maar ook om de regering de tijd te gunnen een antwoord op deze adviezen te formuleren en in een memorie van toelichting bij de nota van wijziging te kunnen verwerken. Maar Statenvoorzitter Asjes benadrukte vanochtend het belang dat de begroting voor 2012 dit jaar door de Staten behandeld en goedgekeurd moest worden. Hij riep de Statenleden op gedurende de komende feestdagen ruimte te houden voor de behandeling. In principe zou de behandeling volgens Asjes aanstaande woensdag door kunnen gaan.

Share this page:
« Back
Back to Top