Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose premier Asjes vraagt mening Staten over aansprakelijkheid politici

ZATERDAG, 20 JULI 2013

WILLEMSTAD — Premier Ivar Asjes (PS) verzoekt de Statenleden in een brief om hun mening te geven over de aanbevelingen van de Raad van Advies (RvA) inzake de motie om politici aansprakelijk te stellen voor fraude, wanbeleid en malversaties.

In haar advies had de RvA aangegeven dat de primaire verantwoordelijkheid voor het optreden tegen onbehoorlijk bestuurlijk handelen bij de Staten ligt.

Het advies van de RvA volgt op een motie van 17 januari van Pais, die door een Statenmeerderheid werd aangenomen. Op 6 februari ging de ministerraad hiermee akkoord. In deze motie werd onder meer aan het adviesorgaan gevraagd om met juridische aanbevelingen te komen, waarmee de Staten of de regering iedere bestuurder aansprakelijk kunnen houden voor onbehoorlijk bestuurlijk handelen.

De RvA komt met drie aanbevelingen hoe bestuurders, die zich aan fraude, wanbeleid en malversaties schuldig maken, kunnen worden aangepakt. Het gaat hierbij om het burgerinitiatief, de persoonlijke financiële aansprakelijkheid en de klokkenluidersregeling. De regering stelt in de brief aan de Staten dat zij bereid is om deze aanbevelingen verder juridisch uit te werken.

Maar ook Asjes wijst in zijn brief aan het parlement op de primaire verantwoordelijkheid van de Staten in deze zaak, zoals de RvA in haar advies aangeeft. “Gaarne verneemt de regering uw standpunt met betrekking tot de uiteengezette mogelijkheden in het oordeel van de Raad van Advies op basis van de eerder genoemde motie van de Staten van 17 januari.”

In een eerste reactie op het advies van de RvA verklaarde Pais-leider Alex Rosaria eerder deze maand tegenover de Amigoe teleurgesteld te zijn. Er worden naar zijn mening weinig concrete aanbevelingen gedaan om de aansprakelijkheidsregels aan te sterken, wat volgens hem de hoofdmoot had moeten zijn van het advies. De Pais-leider stelde indertijd meer in instrumenten te geloven waarmee snel ingegrepen kan worden, om te voorkomen dat het land achteraf geconfronteerd wordt met enorme financiële tekorten, zoals nu het geval is.

Onderzoeken

Het verzoek dat premier Asjes nu bij het parlement legt, komt op een moment waarop het antwoord op het ‘verantwoordelijkheidsvraagstuk’ van politici voor hun beleid ook van belang zou kunnen zijn bij de uitkomsten van de civiele enquête naar het reilen en zeilen bij overheids-nv’s Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou. Dat onderzoek wordt op laste van het hof nu door onafhankelijk onderzoeker Willems opgestart.

Ook uit de eindrapportage van Transparency International, het bureau dat de integriteit van onder andere het bestuur op Curaçao onderzocht, kan geconcludeerd worden dat het zelf ‘eindverantwoordelijk zijn’ voor het eigen beleid transparantie en good governance bij politici en ambtenaren zou kunnen bevorderen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top