Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose premier Asjes: Introductie basisverzekering ziektekosten had beter gekund

MAANDAG, 24 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) had effectiever gekund. Dit gaf premier Ivar Asjes (PS) toe in zijn regeringsverklaring die hij vanochtend in de Staten voorlas. Volgens de premier werkt de regering op dit moment aan een reparatiewet waardoor de bvz beter zal aansluiten op de daadwerkelijke behoeftes van het volk en met name van gepensioneerden.

De toezegging van de premier komt na felle protesten van gepensioneerden op de wet die 1 februari is ingegaan. Zo werden er protestmanifestaties in de binnenstad gehouden. De wet wordt door gepensioneerden gezien als discriminerend, terwijl het een extra belasting met zich meebrengt. Momenteel bereiden zeker twee groepen rechtszaken tegen de bvz en de regering voor. Verder gaf Asjes ook aan dat de regering tevens werkt aan de introductie van een algemene ziektekostenverzekering (azv).

In zijn regeringsverklaring stond Asjes ook stil bij de plannen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Onder het kabinet-Schotte werd gemeld dat de bouw vorig jaar van start had moeten gaan op het terrein van de voormalige Amstel-fabriek. Onder het kabinet-Hodge werd hiervan afgezien, terwijl er nu plannen liggen voor een constructie van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda. In de regeringsverklaring van het kabinet-Asjes staat verder weinig concreets over het ziekenhuis. “In deze regeerperiode zal het plan voor een nieuw ziekenhuis vorm krijgen”, las Asjes vanochtend voor. Hierbij zal de motie van de Staten, waarin de wens voor een ziekenhuis in Otrobanda wordt uitgesproken, als leidraad dienen. Dit proces zal gepaard gaan met een herstructurering van de gehele gezondheidssector.

Asjes verklaarde een lans te willen breken voor een solide en stabiel Curaçao, waar iedere burger gelijke kansen heeft om welvarend te zijn en om zijn of haar talenten en vaardigheden te kunnen ontwikkelen op een optimale manier. Hij stond ook stil bij vervelende stappen die in de afgelopen maanden genomen moesten worden, maar dit kabinet zal een verantwoord en gezond begrotingsbeleid blijven uitvoeren, maar wel met de nadruk op economische ontwikkeling en sociale investering voor de vooruitgang en ontwikkeling van het eiland, aldus de premier. Ook het aangaan van allianties, ongeacht politieke voorkeuren, in het belang van Curaçao, behoort tot een van de uitgangspunten van zijn kabinet, aldus Asjes, die zich sterk maakte voor een proces van ‘nation building’ en bewustmaking van het volk van zijn eigen identiteit.

De premier staat sociale rechtvaardigheid voor en maakte in dit verband melding van de introductie van de 80/20-regeling, die stelt dat bij elk bedrijf minimaal 80 procent van de werknemers van lokale komaf moet zijn. Maar voor invoering van deze wet, zal er een vacaturebank van voldoende opgeleide Curaçaoënaars en vacatures op het eiland worden opgezet. De premier herhaalde dat er serieus gekeken moet worden naar de consensus-Rijkswetten om daadwerkelijk tot gelijkheid in het Koninkrijk te komen en waar iedere partner daadwerkelijk invulling kan geven aan zijn eigen autonomie, conform de wensen van zijn volk. In dit verband had Asjes het ook over de introductie van een eigen begrotingskamer, waardoor Curaçao zelf toezicht op zijn begrotingsproces gaat houden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top