Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose politieschool wil voor oktober verhuizen

4 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De medewerkers van de politieschool, officieel Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg geheten, hopen vóór 1 oktober een nieuw onderkomen te betrekken, zo liet Ronaldo Abrahams van politiebond NAPB tegenover deze krant weten.

Maandag legden de medewerkers het werk neer uit protest te- gen de slechte staat van het ge- bouw.   In de loop van de dag werd een brief aan een medewerker van het ministerie van Justitie overhandigd. In de brief worden alternatieven voor de nieuwe huisvesting worden besproken.

De bond had afgelopen maan- dag ook een gesprek met sector-directeur Gerrold Daantje. Dat gebeurde nadat de brief bij het ministerie van Justitie was afgeleverd. Daantje had begrip voor het feit dat de medewerkers niet meer in het gebouw kunnen werken en beloofde namens de minister om snel met een oplossing te komen.

De NAPB heeft drie locaties als mogelijke opties voor een nieuwe huisvesting aangewezen, en heeft op dit moment zelfs een vierde locatie op het oog, zo liet Abrahams weten. De bond hoopt dat er zo snel moge- lijk een oplossing komt. ,,Een regering die haar verantwoordelijkheid neemt, kan het zich niet permitteren dat een deel van de justitiële keten in zo’n slecht gebouw is gehuisvest. Een gebouw waarin ratten rondlopen, elektriciteitskabels loshangen en lokalen op instorten staan.”

Volgens Abrahams hebben de werknemers geluk gehad dat er zich geen ongevallen in het gebouw hebben voorgedaan. De NAPB hoopt dat de ministerraad deze week nog een besluit neemt over de nieuwe huisvesting, de werknemers blij- ven staken zolang er geen oplossing voor de huisvesting komt.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Share this page:
« Back
Back to Top