Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose parlementarier Rosaria: 'Multilaterale informatieuitwisseling slecht voorstel’

17-06-2013

CURAÇAO – Het Verenigd Koninkrijk stelt deze week tijdens de G-8 Top in Ierland voor om naast bilaterale belastingsuitwisselings-verdragen ook op multilateraal niveau informatie uitwisselen. Volgens partijleider Alex Rosaria is dit voorstel onacceptabel, en komt het niet goede van onze economie.

Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda van de Britse High Commissioner te Barbados, die Curaçao deze week bezoekt.

Zwarte lijst
Curaçao heeft een netwerk van een 25-tal bilaterale belastingsuitwisselingsverdragen (TEIAs) gesloten welke heeft geleid dat ons land niet meer voorkomt op de zwarte lijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). “Als land zijn we vanaf 2003 bezig met het opbouwen van een netwerk van TEIAs. TEIAs geven je land weliswaar een goede naam maar betekent niet dat er meer zaken op gang komen”, zegt Rosaria.

Interesse
“Een DTA biedt wat wij willen, namelijk zaken én wat zij willen, namelijk uitwisseling van gegevens. Een win-win dus,” aldus Rosaria. Het is volgens hem juist daarom jammer dat de G-8 blijft hameren op meer uitwisseling van gegevens, maar bijna nooit interesse toont voor het afsluiten van DTA’s met jurisdicties zoals Curaçao.

Transparantie
Rosaria ontmoet de High Commissioner van het Verenigde Koninkrijk later deze week en zal hem erop wijzen dat het economische en fiscale beleid van Curaçao dient te zijn het tot stand komen van DTA’s. “We werken graag mee aan transparantie in de wereld. Maar wij kunnen en zullen niet de problemen van de rijke landen blijven oplossen, terwijl onze sector er niet op vooruit zal gaan,” aldus Rosaria.

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top