As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose paramedici schorten Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg op

29 AUGUSTUS 2012

WILLEMSTAD – De paramedici van Curaçao wachten af. Dit bleek gisteren tijdens een bezinningsochtend.

AD 29.08.12

Paramedici staan met rug tegen de muur

WOENSDAG, 29 AUGUSTUS 2012

WILLEMSTAD — De paramedici op Curaçao eisen dat de overheid zich aan haar afspraken houdt. In afwachting van de invoering van de Basisverzekering en de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheid (NBG) zou er per 1 april 2012 een tussentijdstarief voor deze beroepsgroep ingaan. Deze is tot op heden niet ingevoerd. Volgens woordvoerder Graciela Elhage-Medina maken de paramedici zich hierdoor ernstige zorgen over de continuïteit en beschikbaarheid van paramedische zorg op Curaçao. Het gevaar dreigt dat door het niet invoeren van het tussentijdstarief de paramedici niet meer in staat zullen zijn zorg te leveren. Vanochtend hebben de paramedische beroepsgroepen hun petitie aan demissionair premier Gerrit Schotte (MFK) overhandigd.

Na bijna twee jaar te hebben onderhandeld hebben de partijen in april dit jaar overeenstemming bereikt over de financiële structuur en de tijdelijke invulling van de NBG. Het ministerie van Gezondheid heeft toentertijd de heersende financiële nood van de paramedici onderkend. De paramedici hebben volgens Elhage-Medina veel water bij de wijn moeten doen. “Ondanks alle opgedragen taken die we hebben vervuld, zijn we weer op het nulpunt beland.” Gisteren hielden de paramedici waaronder fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, verloskundigen en de vereniging van Oefentherapie Cesar Mensendieck, hierover een bezinningsochtend in het FFK Health Center in Brievengat. Circa zeventig personen hebben hier aan deelgenomen.

Ondanks dat de tussentijdse tariefsaanpassing gemiddeld 10 tot 15 procent lager is dan het minimumbudget dat is vastgesteld, hebben de paramedici geen bezwaar tegen de tarieven, wel tegen de in hun ogen irrelevante functie-eisen die eerder van tafel zijn gehaald. Volgens de paramedici zijn de huidige tarieven 20 tot 50 procent lager dan het vastgestelde minimumtarief per beroepsgroep. Het gevaar dreigt dat door het niet invoeren van het tussentijdstarief, de paramedici niet meer in staat zullen zijn zorg te leveren. Een van de gevolgen is dat paramedici zo niet langer zorgassistenten in dienst kunnen nemen. “We moeten dan onze praktijk zelf full time zien te draaien. Zelf afspraken met patiënten maken, de telefoon opnemen en tegelijkertijd klaarstaan om de dienst te verlenen. Goede kwaliteit vanuit de eerstelijnszorg is zo niet mogelijk. Dit is niet verantwoord”, aldus Elhage-Medina.

Vanwege de precaire financiële situatie van het land gaan de beroepsgroepen akkoord met het minimumtarief dat de overheid wil betalen. Als gevolg van hun verzet tegen de invoering van de productiedrempel van 60 procent is de overeenkomst tussen de paramedische beroepsgroepen en de overheid niet getekend. Daardoor heeft de invoering van het tussentijdstarief tot op heden niet heeft plaatsgevonden.

Volgens het ministerie van Gezondheid moeten paramedici aan de productienorm van 60 procent voldoen. Volgens Yves Schoop, voorzitter van de Task Force Gezondheid, verhoogt de overheid de productiedrempel van 30 procent naar 60 procent om zo de kwaliteit van de zorg te garanderen. Personen die minder uren maken, krijgen een lager tarief uitgekeerd. In de huidige betalingsregeling zit er geen prikkel voor paramedici om meer te produceren. Doel is kleine praktijken te bestrijden die een laag aantal uren maken, maar wel het volle pond opstrijken. “Daarnaast biedt de aanwijzing van de Rijksministerraad geen ruimte om het eerdere ambtelijke akkoord uit te voeren”, zegt Schoop. “De enige keus die we hebben is over te gaan op het sociaal tarief”, aldus Schoop.

De paramedici verwachten dat premier Schotte morgen met een oplossing komt. “We willen niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden”, aldus Elhage-Medina. De beroepsgroep blijft echter met de regering in dialoog treden en zal niet overgaan op acties waarbij de patiënt de dupe wordt. Ook de psychologen steunen de petitie. Eerder kondigde demissionair minister van Gezondheid Jacinta Scoop-Constancia (MFK) aan dat er een akkoord rond de NBG zou zijn bereikt. Ook dat schijnt nu te zijn opgeschort.

Share this page:
« Back
Back to Top