Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose overheid moet voortaan binnen twee maanden Staten-vragen beantwoorden

WOENSDAG, 21 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — De Staten en de regering van Curaçao hebben gisterochtend een protocol ondertekend ter zake de uitvoering van het individuele vragenrecht van Statenleden. Het protocol stelt vast dat bij schriftelijke beantwoording van vragen de minister, door tussenkomst van de Statenvoorzitter, dit binnen twee maanden moet doen.

Indien de minister niet in staat is de vragen binnen deze twee maanden te beantwoorden, bericht hij dit schriftelijk aan de voorzitter van de Staten. De voorzitter van de Staten publiceert elk kwartaal een overzicht per ministerie van de gestelde vragen, welke zijn beantwoord en welke langer dan drie maanden op beantwoording wachten.

Al langer bestaat het ongenoegen onder Statenleden dat het soms lang duurt voordat de regering de vragen beantwoordt. Er zijn zelfs vele voorbeelden te noemen, waarbij vragen van Statenleden nooit werden beantwoord.

Onlangs kwam Statenlid Eugene Cleopa (Pais) met het voorstel om tot een protocol te komen tussen de Staten en de regering om de overheid te binden aan een termijn binnen welke vragen van Statenleden beantwoord moeten worden.

Op basis van het individuele vragenrecht van de Staten is de minister verplicht mondeling of schriftelijk te antwoorden. Het vragenrecht van de Staten staat vastgelegd in artikel 57 van de staatsregeling van Curaçao en artikel 96 van het reglement van orde.

Het protocol werd door premier Ivar Asjes (PS) en Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) ondertekend. Franco zei gisteren dat hij het protocol onder voorbehoud heeft ondertekend en dat de Staten binnenkort dit document in een vergadering zullen behandelen. Asjes was bij landsbesluit gemachtigd om het protocol namens de regering te ondertekenen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top