Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose overheid en vakbonden weer om de tafel over basisverzekering ziektekosten

WOENSDAG, 17 JULI 2013

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden en de overheid zitten morgen weer samen om tafel in het kader van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Een van de onderwerpen die aan bod zullen komen is de basisverzekering ziektekosten (bvz).

Op dit moment vallen ambtenaren niet onder de bvz. De overheid heeft verschillende keren aangegeven dat zij de ambtenaren alsnog tot de bvz wil laten toetreden. De ambtenarenbonden beroepen zich echter op het sociaal statuut. Dit akkoord, gesloten tussen de overheid en de vakbonden, regelt de overgang van het personeel van het Eilandgebied Curaçao en het land de Nederlandse Antillen naar het nieuwe Land Curaçao. Deze overeenkomst houdt onder meer in dat ambtenaren er tot en met juli 2015 niet op achteruit zullen gaan. Voor de vakbonden is aantasting van dit akkoord onacceptabel.

Medio januari van dit jaar kwamen de overheidsvakbonden Abvo, Napb, STrAF en SAP overeen dat het overheidspersoneel niet onder de bvz zou vallen. Het akkoord tussen bonden en overheid werd vastgelegd in een protocol. Bij de ondertekening gaf de regering indertijd aan dat zij van mening blijft dat de ambtenaren uiteindelijk ook onder de bvz moeten vallen. Onderhandelingen in het CGOA zouden dit moeten bewerkstelligen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top